Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

Kredyt z dopłatami - słownik finansowy

Kredyt z dopłatami

Kredyt z dopłatami to rodzaj kredytu preferencyjnego, którego część pokrywana jest przez organ dofinansowujący. W Polsce zwykle jest nim bank państwowy, czyli Bank Gospodarstwa Krajowego.

Program Mieszkanie dla Młodych

Przykładem kredytu z dopłatami są zobowiązania zaciągane w programie Mieszkanie dla Młodych. Jest to program funkcjonujący od początku 2014 r. do końca 2018 r., w ramach którego ze Skarbu Państwa realizowane są dofinansowania wkładu własnego do kredytów hipotecznych. Może ono wynieść ok. 10 proc. wartości nabywanego mieszkania w przypadku gdy beneficjent nie posiada dzieci, oraz 15 proc. gdy nabywca wychowuje przynajmniej jedno własne lub przysposobione dziecko.

Aby skorzystać z programu Mieszkanie dla Młodych, należy spełnić szereg warunków. Między innymi, dofinansowanie wkładu własnego może być wypłacone tylko do kredytów zaciągniętych na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego (po raz pierwszy zasiedlone przez nabywcę). Ważny jest także wiek nabywcy - o dofinansowanie można zawnioskować najpóźniej do końca roku kalendarzowego, w którym kończy się 35 lat. Ponadto nabywane mieszkanie czy dom musi spełniać określone warunki dotyczące powierzchni użytkowej czy ceny za 1 m2.

Program Rodzina na Swoim

Inną formę kredytów z dopłatami otrzymują beneficjenci programu Rodzina na Swoim. Kredyty w tym programie można było zaciągać do końca 2012 r. Polega na dopłacaniu ze Skarbu Państwa maksymalnie przez 8 lat pewnej kwoty do wysokości raty - zwykle ok. 30-40 proc. wysokości odsetek. Podobnie jak w przypadku programu Mieszkanie dla Młodych, ewentualni beneficjenci (oraz nabywane przez nich mieszkania) musieli spełniać szereg dodatkowych warunków.

Inne kredyty z dopłatami

Bank Gospodarstwa Krajowego realizuje także dopłaty ze środków budżetowych do oprocentowania kredytów udzielanych na usuwanie skutków powodzi, osuwisk ziemnych i huraganów.

Dopłatę w formie spłaty części kapitału kredytu (do 50 tys. zł) mogą także dostać, od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, osoby budujące domy energooszczędne.