Praca w Comperia.pl

Comperia.pl jest pierwszą i największą w Polsce internetową porównywarką finansową. Spółka umożliwia internautom wybór najlepszych produktów spośród ofert ponad 75 banków, ubezpieczycieli, firm leasingowych i TFI. Obecnie Comperia.pl to nie tylko oferty finansowe, Spółka w czerwcu 2014 roku kupiła największy serwis branży telekomunikacyjnej - TELEPOLIS.PL.

Obecnie w ramach grupy Comperia.pl działa 7 portali o tematyce finansowej i telekomunikacyjnej, w tym: Comperia.pl, TELEPOLIS.PL, eHipoteka.com, Autoa.pl, Kontoteka.pl, ComperiaLead.pl i Banki.pl. Miesięcznie odwiedza je ponad 1,5 mln internautów.

Istniejemy już ponad 10 lat. W konkursie Innowator Wprost w roku 2013 zostaliśmy wyróżnieni jako jedno z najbardziej innowacyjnych polskich przedsiębiorstw. W marcu 2014 roku zadebiutowaliśmy na Giełdzie Papierów Wartościowych, zaś w 15. edycji Deloitte Technology Fast 50 CE, rankingu najszybciej rozwijających się firm technologicznie innowacyjnych w Europie Środkowej, Comperia.pl zajęła drugie miejsce.

W związku z dalszym, dynamicznym rozwojem całej Grupy stale poszukujemy osób z pasją, otwartych na niestandardowe rozwiązania i ceniących sobie rozwój. Jeśli jesteś taką właśnie osobą i czujesz, że mógłbyś wnieść wiele nowych pomysłów lub lepszą jakość do naszej firmy, a jednocześnie nie boisz się wyzwań… Nie czekaj, wyślij CV na adres praca@comperia.pl


Administratorem Państwa danych przetwarzanych w ramach procesu rekrutacji jest Comperia.pl S.A. z siedzibą w Warszawie 02-673, ul. Konstruktorska 13 (wejście C), jako pracodawca.

Inspektor ochrony danych
Mogą się Państwo kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych pod adresem: iod@comperia.pl

Cel i podstawy przetwarzania
Państwa dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Comperia.pl S.A. będzie przetwarzała Państwa dane osobowe, także w kolejnych naborach pracowników, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Przepisy prawa pracy: art. 22 Kodeksu pracy oraz §1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

Okres przechowywania danych

Państwa dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przechowywane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na wykorzystywane danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Państwa dane będą wykorzystywane przez 9 miesięcy.

Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do:

1) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) prawo do usunięcia danych osobowych;

5) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Informacja o wymogu podania danych

Podanie przez Państwa danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie przez Państwa innych danych jest dobrowolne.