Wystaw fakturę i otrzymaj zapłatę jeszcze tego samego dnia. Zadbaj o płynność finansową swojej firmy, wybierając usługę finansowania faktur. Sprawdź na Comperia.pl bezpłatne porównanie najlepszych ofert faktoringu klasycznego dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw.

Faktoring

Porównaj wszystkie oferty faktoringu w jednym miejscu

MikrofaktoringFaktoring pełnyFaktoring niepełnyFaktoring odwrotnyPrzychód poniżej 1 mln
Porównaj produkty
Znaleźliśmy dla Ciebie 24 oferty
Sortowanie:
BOŚ
Faktoring odwrotny
Wypłata środków: 24 hZaliczka: do 100%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 180 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: 0.00%

Darmowa porada
ING Bank Śląski
Mikrofaktoring
Wypłata środków: 1 hZaliczka: do 100%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 90 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: 0.00%

Darmowa porada
SMEO
Faktoring niepełny
Wypłata środków: 0 hZaliczka: do 100%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 90 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: 0.09%

Darmowa porada
BOŚ
Faktoring z polisą
Wypłata środków: 24 hZaliczka: do 100%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 180 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: 0.10%

Darmowa porada
BOŚ
Faktoring z regresem
Wypłata środków: 24 hZaliczka: do 100%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 180 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: 0.10%

Darmowa porada
Alior Bank
Faktoring odwrotny
Wypłata środków: 1 hZaliczka: do 100%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 180 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: 0.15%

Darmowa porada
Alior Bank
Faktoring niepełny
Wypłata środków: 1 hZaliczka: do 90%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 150 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: 0.15%

Darmowa porada
Bank Millennium
Faktoring pełny z ubezpieczeniem (firmy powyżej 5 mln. obrotów)
Wypłata środków: 1 hZaliczka: do 90%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 180 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: negocjowalna

Darmowa porada
Santander Bank Polska
Faktoring z regresem z ubezpieczeniem
Wypłata środków: 1 hZaliczka: do 100%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 180 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: negocjowalna

Darmowa porada
Santander Bank Polska
Faktoring pełny
Wypłata środków: 1 hZaliczka: do 100%Termin płatności nieprzeterminowanych faktur: 120 dni
Do porównaniaSzczegóły

Prowizja operacyjna: negocjowalna

Darmowa porada
Pokaż więcej ofert

Legenda:Ocena danego banku na podstawie średniej ocen zebranej od naszych klientów

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy

Faktoring

Faktoring to usługa finansowania nieprzeterminowanych faktur, z której mogą korzystać małe, średnie i duże firmy. Polega na możliwości odkupu przez firmę faktoringową nieprzeterminowanych faktur w zamian za prowizję, stanowiącą ułamek ich wartości.

Jak działa faktoring?

Zasada działania faktoringu jest prosta. Przedsiębiorca, który wystawił swojemu odbiorcy fakturę, może ją „sprzedać” faktorowi. Ten, odkupując wierzytelność, wypłaca klientowi (faktorantowi) zaliczkę w kwocie nawet do 100% wartości danego rachunku.

Przedstawiając fakturę do finansowania, przedsiębiorca może niemal od ręki otrzymać do dyspozycji pieniądze, które byłyby zamrożone na fakturze jeszcze przez długi czas – do momentu dokonania zapłaty przez odbiorcę.

Należność jest przekazywana na konto przedsiębiorstwa przelewem nawet w ciągu godziny (zwykle nie dłużej niż 24 godz.) od potwierdzenia danych z rachunku.

Rodzaje faktoringu dla firm

Pod względem celu finansowania faktoring można podzielić na:

  • faktoring przeznaczony dla dostawców towarów i usług, wystawiających faktury sprzedażowe (faktoring pełny i niepełny),
  • faktoring dostępny dla odbiorców towarów i usług, otrzymujących faktury do opłacenia od swoich kontrahentów (faktoring odwrotny).

FAKTORING PEŁNY

Faktoring pełny (nazywany także właściwym lub bez regresu) polega na finansowaniu faktur z przejęciem ryzyka niewypłacalności na faktora.

Jeśli dana faktura nie zostanie uregulowana przez odbiorcę w terminie lub odbiorca stanie się niewypłacalny, to faktor, a nie jego klient, będzie musiał się zmagać z problemem braku wpłaty.

Zależnie od tego, czy usługa była ubezpieczona, czy nie, albo samodzielnie podejmie działania windykacyjne względem nierzetelnego kontrahenta, albo uzyska odszkodowanie z polisy.

Z uwagi na ryzyko związane ze świadczeniem usługi faktoringu pełnego ta forma finansowania jest zwykle droższa od faktoringu niepełnego.

FAKTORING NIEPEŁNY

Faktoring niepełny (inaczej: niewłaściwy lub z regresem) to rodzaj finansowania wierzytelności bez przejęcia ryzyka windykacji przeterminowanych faktur przez usługodawcę.

Mechanizm działania faktoringu niepełnego jest taki sam jak w przypadku faktoringu pełnego z wyjątkiem odpowiedzialności za przeterminowane wierzytelności.

Jeśli dłużnik przedsiębiorcy nie zapłaci faktury w terminie, faktorant znajdzie się w obowiązku zwrócenia zaliczki, którą otrzymał od faktora.

Nie będzie jednak musiał tego robić w terminie wymagalności dokumentu księgowego. Otrzyma dodatkowy czas na wpłatę (zwykle do 2 tygodni). Jeśli ten termin okaże się dla niego zbyt krótki, będzie mógł zawnioskować o jego przedłużenie, np. o kolejne 30 dni. Odroczenie terminu zapłaty będzie obciążone dodatkową prowizją.

FAKTORING ODWROTNY

Faktoring odwrotny (inaczej: odwrócony) polega na przekazaniu faktorowi wierzytelności faktoranta do spłacenia na rzecz jego kontrahentów.

Przedsiębiorca, który kupił towary lub usługi, nie musi opłacać ich z własnej kieszeni w terminie wymagalności, wymienionym na rachunku. Może skorzystać z finansowania tej faktury przez firmę faktoringową, która na czas (albo nawet przed terminem) wpłaci należność wystawcy dokumentu, a sama poczeka na zwrot tej sumy (wraz z prowizją) od faktoranta w terminie ustalonym między obiema stronami.

Dzięki faktoringowi odwrotnemu przedsiębiorca może zyskać dodatkowy czas na zapłatę, który pozwoli na zebranie sumy potrzebnej na uregulowanie rachunku od dostawcy.

To korzystne rozwiązanie zwłaszcza w przypadku krótkoterminowych faktur. Dzięki faktoringowi firma może zachować płynność finansową, nawet jeśli jej środki są zamrożone na fakturach dopiero oczekujących na uregulowanie.

Faktoring odwrotny może być skutecznym narzędziem w utrzymywaniu dobrych relacji z dostawcami, a nawet daje szansę od nich specjalnych rabatów za przedterminowe wpłaty.

Ile kosztuje faktoring?

Niezależnie od rodzaju faktoringu występują w nim dwa podstawowe koszty, ponoszone jednorazowo, stanowiące wynagrodzenie dla faktora za świadczenie usługi:

  • prowizja od każdej finansowanej faktury (zwykle 2-5% wartości faktury),
  • prowizja za udzielenie limitu faktoringowego, w ramach którego będą finansowane poszczególne dokumenty księgowe przedsiębiorcy (2-5% wysokości limitu).

Oprócz powyższych opłat przedsiębiorcy mogą się zetknąć z prowizją za podwyższenie limitu oraz prowizją od niewykorzystanych środków. Ta ostatnia stanowi rekompensatę dla usługodawcy za brak zysku w przypadku, w którym klient nie wykorzystuje pełni udostępnionego dla niego limitu.