Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

Kredyt konsolidacyjny - słownik finansowy

Kredyt konsolidacyjny

Kredyt konsolidacyjny jest to kredyt bankowy zaciągany w celu spłaty zobowiązań wobec danego lub innego banku czy banków. Skonsolidować można rozmaite rodzaje kredytów - mieszkaniowe, samochodowe, gotówkowe, ratalne, długi na kartach kredytowych, kredyty odnawialne w rachunku bieżących itp.

Warunki kredytu konsolidacyjnego

Istotą kredytu konsolidacyjnego jest połączenie kilku kredytów w jeden. Raty kredytu konsolidacyjnego są niższe niż suma rat poszczególnych zobowiązań, co wynika np. z ewentualnego zabezpieczenia kredytu konsolidacyjnego (m.in. hipoteką) lub dłuższego okresu spłaty niż zobowiązania konsolidowane. Z drugiej strony, długi okres spłaty prawdopodobnie spowoduje wzrost łącznych kosztów odsetkowych w całym okresie spłaty. Często banki poza kwotą stanowiącą zadłużenie w innych bankach pożyczają w ramach kredytów konsolidacyjnych jeszcze kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy na dowolne cele konsumpcyjne.

Nad spłatą rat jednego kredytu konsolidacyjnego można także łatwiej zapanować aniżeli nad kilkoma ratami rozmaitych kredytów. Dlatego kredyty konsolidacyjne są oferowane m.in. osobom z niewielkimi problemami z solidnym spłacaniem swoich kredytów. Ważne jednak, aby nie były to istotne zaległości, gdyż one zamkną drogę do kredytu konsolidacyjnego.

Środki z kredytu konsolidacyjnego mogą zostać przelane na konto kredytobiorcy (i to na nim spoczywa ciężar spłaty innych zobowiązań) lub bezpośrednio do poprzednich kredytodawców.

Koszty kredytu konsolidacyjnego

Zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego, jak każdego kredytu, wiąże się z określonymi kosztami. Chodzi m.in. o prowizję za udzielenie kredytu, dodatkowe opłaty np. za wycenę nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu (a także formalności związane z hipoteką w księdze wieczystej), składki na ubezpieczenia itp. Jak już wspomniano, długi okres spłaty oznacza także bardzo wysokie łączne odsetki w całym okresie kredytowania.

Warto także pamiętać, że banki, które udzieliły kredytów które są konsolidowane, mogą żądać zapłaty prowizji za wcześniejszą spłatę.