Chcesz zamienić swój stary, zbyt drogi kredyt hipoteczny na nowy - o wiele tańszy? Skorzystaj z kalkulatora Comperia.pl: poznaj aktualne propozycje refinansowania, dostępne w poszczególnych bankach, i dowiedz się, dzięki której z nich zaoszczędzisz najwięcej. Podaj kwotę zadłużenia pozostałego do spłaty, wartość nieruchomości i preferowaną liczbę rat, a bezpłatnie otrzymasz listę najlepszych kredytów refinansowych, porównasz ich warunki i szybko sprawdzisz, dzięki któremu z nich obniżysz swoją ratę do minimum.

Kredyty refinansowe

Porównaj wszystkie kredyty refinansowe w jednym miejscu

Kredyty hipoteczneKredyty bez prowizjiKredyty promocyjneKredyty standardoweKredyty konsolidacyjne
Porównaj produkty
Znaleźliśmy dla Ciebie 6 ofert
Sortowanie:
Alior Bank
Megahipoteka - oferta specjalna refinansowania kredytu hipotecznego
Prowizja: 1%Oprocentowanie: 7,63% (zmienne)RRSO: 8,07%
Do porównaniaSzczegóły

Rata: 1 887,36 zł

Darmowa porada
Bank Pekao S.A.
Kredyt hipoteczny
Prowizja: 1,99%Oprocentowanie: 7,69% (zmienne)RRSO: 8,86%
Do porównaniaSzczegóły

Rata: 1 915,87 zł

Darmowa porada
BOŚ
Kredyt hipoteczny
Prowizja: 2,2%Oprocentowanie: 8,15% (zmienne)RRSO: 8,77%
Do porównaniaSzczegóły

Rata: 1 997,45 zł

Darmowa porada
Santander Bank Polska
Kredyt Mieszkaniowy (dla obecnych klientów)
Prowizja: 0%Oprocentowanie: 8,74% (zmienne)RRSO: 10,09%
Do porównaniaSzczegóły

Rata: 2 053,66 zł

Darmowa porada
Alior Bank
Megahipoteka
Prowizja: 2%Oprocentowanie: 8,94% (zmienne)RRSO: 9,63%
Do porównaniaSzczegóły

Rata: 2 129,48 zł

Darmowa porada
Santander Bank Polska
Kredyt Mieszkaniowy - dla nowych klientów
Prowizja: 0%Oprocentowanie: 9,69% (zmienne)RRSO: 11,21%
Do porównaniaSzczegóły

Rata: 2 217,35 zł

Darmowa porada

Legenda:Ocena danego banku na podstawie średniej ocen zebranej od naszych klientów

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Ponad 10 lat doświadczenia naszego zespołu w analizie rynku finansów

Wszystkie wpisy

Co to jest kredyt refinansowy?

Kredyt refinansowy to kredyt celowy, zaciągany z przeznaczeniem na spłatę innego kredytu, najczęściej hipotecznego. Refinansowanie umożliwia przeniesienie pozostałego do spłaty zadłużenia do innego banku na nowych, korzystniejszych warunkach.

Choć pojęcia refinansowania potocznie używa się również na określenie konsolidacji, to w przeciwieństwie do kredytu konsolidacyjnego kredyt refinansowy nie pozwala na połączenie w ramach jednej umowy kilku zadłużeń lub podwyższenie wnioskowanej kwoty o dodatkową gotówkę, którą kredytobiorca będzie mógł przeznaczyć na inne cele.

Ile kosztuje kredyt refinansowy?

Z punktu widzenia kredytobiorcy najistotniejsza różnica między kredytem refinansowym a konsolidacyjnym tkwi w kosztach. Choć w obu przypadkach głównym celem zawierania nowej umowy jest spłata zadłużenia i w obu przypadkach stosowane jest solidne zabezpieczenie (hipoteka na nieruchomości), to w większości przypadków kredyt refinansowy będzie tańszy od konsolidacyjnego.

Większość banków wycenia konsolidacje podobnie do pożyczek hipotecznych, z kolei za refinansowanie liczy sobie tak jak za standardowy kredyt mieszkaniowo-budowlany. Różnice w marżach pożyczek hipotecznych i kredytów mieszkaniowych wynoszą tymczasem od 1 do nawet 5 punktów procentowych. Podczas gdy mieszkanie kupimy na kredyt ze średnią marżą 2%, pożyczyć pod hipotekę uda się nam z marżą ok 4%. Podobne różnice będą widoczne w cenach produktów refinansowych i konsolidacyjnych.

Nieliczne banki nie różnicują w przedstawiony sposób kredytów z przeznaczeniem na spłatę innych zobowiązań i stosują w mowach te same ceny, niezależnie od liczby spłacanych zadłużeń.

Kiedy refinansować?

Choć hipoteczne kredyty refinansowe – podobnie jak inne formy pożyczania pieniędzy przy zastosowaniu zabezpieczenia hipotecznego – są z reguły dużo tańsze od standardowych pożyczek, to nie zawsze warto z nich korzystać. Tylko przemyślane spłacanie kredytu kredytem może prowadzić do uzyskania realnych korzyści, a te nie zawsze muszą oznaczać jedynie obniżenie kosztów spłaty.

Gdy twój kredyt jest za drogi

Z uwagi na wąskie pole manewru, jakie daje forma refinansowania, jest ona stosowana głównie w przypadku kredytów hipotecznych. To dlatego, że dopiero przy kredytach wysokokwotowych, zaciąganych długi czas, zmiana warunków spłaty po latach płacenia odsetek na starych zasadach ma szansę przynieść kredytobiorcy dostrzegalne korzyści. Osoby, które kilka czy kilkanaście lat temu zaciągnęły na mieszkanie, dom czy działkę kredyt z wysoką marżą, mogą zaoszczędzić, renegocjując z tym samym bankiem lub negocjując z innym bankiem nowe zasady spłaty, o ile z perspektywy konsumenta aktualne warunki rynkowe są korzystniejsze niż te sprzed lat.

Gdy podniosłeś swój scoring kredytowy

Nie tylko zmiany bankowych cenników, ale i zmiany własnej sytuacji materialnej mogą stać się powodem do refinansowania długu. Nawet jeśli poziom marż proponowanych dekadę temu i tych oferowanych teraz znacząco się nie zmienił, to wraz ze wzrostem osiąganych dochodów i spadkiem LtV (ang. loan to value, czyli stosunek kwoty aktualnego zadłużenia do wartości zabezpieczenia hipotecznego), możemy przeskoczyć oczko czy dwa wyżej w klasyfikacji kredytobiorców. Klient o wyższych zarobkach i z wysokim wkładem własnym, to osoba, która generuje niskie ryzyko kredytowe, a zatem można jej zaproponować atrakcyjniejsze warunki spłaty (pożyczyć taniej).

Największe szanse na uzyskanie najlepszej oferty cenowej w zakresie refinansowania mają osoby, które których bieżące zadłużenie spadło poniżej 50% wartości ceny zakupu mieszkania lub domu. Refinansując zobowiązanie, bank potraktuje cię w tej sytuacji podobnie do klienta, który, kupując mieszkanie, posiada ponad połowę wkładu własnego. Pamiętaj jednak, że nie każdy bank stosuje progi cenowe uzależnione od poziomu wkładu własnego/LtV. Część banków posiada sztywne cenniki, zgodnie z którymi ta sama marża proponowana jest wszystkim klientom posiadającym zdolność kredytową, niezależnie od uzyskanej przez nich oceny scoringowej. W innych bankach z kolei każdy na szansę do negocjacji, a ostateczna marża zależy w dużej mierze od umiejętności negocjacyjnych klienta.

Gdy chcesz obniżyć wysokość raty

Refinansowanie może okazać się deską ratunkową dla osób, które znalazły się w gorszej sytuacji finansowej i płacona dotychczas rata stała się dla nich zbyt wysoka. Zawierając nową umowę, mogą wydłużyć okres kredytowania, co w rezultacie wpłynie na obniżenie comiesięcznych rat, odciążając kieszeń klienta. W tym przypadku korzyści trudno upatrywać w różnicy sumy odsetek (wydłużając liczbę rat, zwiększamy łączne koszty spłaty), jednak zaletą refinansowania będzie ograniczenie ryzyka utraty płynności finansowej, która mogłoby doprowadzić kredytobiorcę do bankructwa.

Co musisz wiedzieć o zabezpieczeniu hipotecznym

Cechą wszystkich kredytów i pożyczek hipotecznych, w tym kredytów refinansowych, jest stosowanie tego samego zabezpieczenia spłaty długu, jakim jest hipoteka umowna na nieruchomości. Dzięki hipotece wpisywanej do księgi wieczystej (KW) przedmiotu obranego za zabezpieczenie, bank zapewnia sobie możliwość dochodzenia swoich roszczeń na przedmiocie zabezpieczenia. Jeśli kredytobiorca przestanie spłacać raty, po dopełnieniu formalności prawnych, bank będzie mógł sprzedać przedmiot zabezpieczenia, a uzyskane w ten sposób pieniądze w pierwszej kolejności pokryją dług bankowy. Jeśli po jego spłacie pozostanie nadwyżka, trafi ona do rąk klienta.

Jako zabezpieczenie hipoteczne może zostać ustanowione mieszkanie, dom, garaż z odrębną księga wieczystą lub działka należące do kredytobiorcy lub innej osoby, po uzyskaniu jej pisemnej zgody.

Ustanowienie hipoteki wiąże się z dodatkowymi kosztami, począwszy od wyceny rzeczoznawcy. Sporządzony przez niego operat szacunkowy to koszt zazwyczaj ok 400 zł (mieszkanie) lub 600 zł (dom).

By wpisać wierzytelność banku do KW należy złożyć pisemny wniosek do sądu po uiszczeniu opłaty skarbowej 200 zł + 19 zł podatku od czynności cywilnoprawnych. Opłaty dokonuje się gotówką w kasie sądu lub przelewem na konto właściwego Sądu Rejonowego.

Złożenie powyższego dokumentu można zlecić również bankowi, który najprawdopodobniej pobierze od nas za tę usługę dodatkową opłatę – jej wysokość nie powinna przekroczyć 200 zł.

Kolejny wniosek trzeba będzie złożyć po całkowitej spłacie zadłużenia w celu wykreślenia wpisu hipotecznego. Wykreślenie hipoteki to koszt połowy opłaty za dokonanie wpisu, czyli 100 zł.