Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

Kapitalizacja - słownik finansowy

Kapitalizacja

Pojęcie to ma dwojakie znaczenie. Po pierwsze, w terminologii bankowej jest to proces naliczania odsetek od ulokowanego czy zainwestowanego kapitału. Po wtóre, w terminologii giełdowej, to określenie giełdowej wartości spółki notowanej, albo całej giełdy.

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja odsetek to naliczanie odsetek od środków na danym produkcie oszczędnościowym (np. lokacie albo koncie oszczędnościowym) i doliczania ich do ulokowanego kapitału.

Zwykle na kontach oszczędnościowych odsetki są kapitalizowane co miesiąc. Podobnie jest na rachunkach osobistych, choć te zwykle są oprocentowane naprawdę symbolicznie (jeśli w ogóle). Z kolei na lokatach bankowych odsetki są najczęściej kapitalizowane raz, na zakończenie depozytu. Istnieją jednak oczywiście wyjątki, wszystko zależy od inwencji banku i tego, jak skonstruuje dany produkt oszczędnościowy.

Im częstsza kapitalizacja odsetek, tym więcej zysków wygeneruje dany depozyt. Wynika to z prostej zależności - po kapitalizacji odsetek wzrasta kapitał, a więc procentuje coraz więcej pieniędzy. Przykładowo, na rocznej lokacie na 20 tys. zł oprocentowanej na 10 proc. w skali roku z jednorazową kapitalizacją odsetek na koniec czasu zdeponowania środków (czyli po roku), zarobi się 2 tys. zł odsetek (brutto, nie uwzględniono 19-procentowego podatku od zysków kapitałowych). Z kolei na podobnym depozycie, ale z comiesięczną kapitalizacją, wysokość odsetek po roku wyniesie 2 094 zł, czyli niemal 100 zł więcej.

Kapitalizacja na giełdzie

Kapitalizacja giełdowa to wartość giełdowa spółki. Jest równa iloczynowi obecnego kursu akcji i liczby akcji spółki pozostających w obrocie giełdowym. Przykładowo, jeśli kurs akcji danej spółki wynosi 30 zł za akcję, a na giełdzie jest 10 mln akcji tej spółki, to kapitalizacja tej spółki na dany moment wynosi 300 mln zł.

Kapitalizacja całej giełdy to z kolei łączna wartość papierów wartościowych notowanych na danej giełdzie, liczona wg ich bieżącego kursu.