Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

Kurs spłaty raty kredytu - słownik finansowy

Kurs spłaty raty kredytu

Kurs spłaty raty kredytu to kurs, po którym rata kredytu walutowego przeliczana jest z waluty obcej na złote i spłacana. Banki codziennie publikują tabele kursowe zawierające m.in. kursy sprzedaży walut obcych (czyli właśnie kursy spłaty rat kredytów w danych walutach).

Kurs spłaty raty kredytu w bankach

Rata kredytu walutowego wyrażana jest pierwotnie oczywiście w danej walucie obcej. Przykładowo, rata kredytu we frankach szwajcarskich może wynosić 500 CHF. Jeśli kredytobiorca nie spłaca takiego kredytu bezpośrednio w walucie, ale złotymi, bardzo istotny jest dla niego kurs sprzedaży danej waluty w banku-kredytodawcy w dniu spłaty raty. Im jest on wyższy, czyli im złoty jest słabszy, tym rata kredytu w przeliczeniu na złote jest droższa. Jeśli rata kredytu wynosi 500 CHF, to przy kursie np. 3,50 PLN za 1 CHF rata wynosi 1 750 zł, ale już przy kursie 3,60 jej wartość jest o 50 zł wyższa.

Jak obniżyć ratę kredytu walutowego?

Kursy sprzedaży walut obcych w bankach są zwykle przynajmniej o kilka groszy wyższe niż w kantorach stacjonarnych czy internetowych. Ta różnica przekłada się na wyższą ratę kredytu w przeliczeniu na złote, stanowiąc dodatkowy zarobek banku.

Kredytobiorcy mają jednak możliwość spłacania kredytu walutowego bezpośrednio w walucie obcej, tzn. nabywać walutę z tańszych źródeł, i wpłacać je na konto walutowe z którego realizowane byłyby spłaty rat, albo po prostu regulować raty walutą w okienku bankowym. Dzięki ominięciu wysokiego bankowego kursu sprzedaży waluty, na każdej racie uda się zaoszczędzić kilkadziesiąt złotych. Tym bardziej, iż banki nie mają prawa pobierać dodatkowych prowizji za spłatę rat bezpośrednio w walucie, podobnie konto walutowe do spłat kredytu nie powinno być płatne.

Każdy kredytobiorca ma prawo zmienić system spłaty rat kredytu walutowego z regulowania rat w złotych na samodzielne zaopatrywanie się w walutę obcą i spłatę kredytu bezpośrednio w niej. W takiej sytuacji banki nie mogą pobrać prowizji za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej.