Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

Kapitalizacja odsetek - słownik finansowy

Kapitalizacja odsetek

Kapitalizacja odsetek to naliczanie odsetek od kapitału. Pojęcie to stosowane jest głównie w przypadku produktów oszczędnościowych - np. lokat czy kont oszczędnościowych.

Im częściej tym lepiej

Wysokość zysku z lokaty czy innego produktu oszczędnościowego zależy od częstotliwości kapitalizacji odsetek. Im częściej do ulokowanego kapitału dopisywane są odsetki, tym wyższy zysk generuje dany produkt. Wszystko dlatego, że po kapitalizacji procentować może wyższe suma (ulokowane środki + naliczone dotychczas odsetki).

Dla przykładu, roczna lokata na 5 tys. zł na 5 proc. w skali roku z jednorazową kapitalizacją na koniec okresu zdeponowania środków wygeneruje w sumie 202,50 zł odsetek (netto, tj. po odjęcia kwoty podatku od zysków kapitałowych). Z kolei taka sama lokata, ale z miesięczną kapitalizacją odsetek, pozwoli po roku zarobić już 206,30 zł.

Kapitalizacja zależy od banku i produktu

Różne produkty oszczędnościowe mają rozmaitą częstotliwość kapitalizacji odsetek. Wszystko zależy od tego, jak bank skonstruuje swoją ofertę). Zazwyczaj odsetki na kontach oszczędnościowych kapitalizowane są co miesiąc, choć można jeszcze spotkać czasem rachunki z dzienną kapitalizacją odsetek.

Na lokatach z kolei zwykle kapitalizacja odsetek następuje jednorazowo, na koniec okresu ulokowania środków. Oczywiście jednak są od tej reguły wyjątki, przykładowo co miesiąc kapitalizowane są zazwyczaj odsetki na lokatach progresywnych.

Kapitalizacja a podatek od zysków kapitałowych

Podatek od zysków kapitałowych pobierany jest po każdym okresie odsetkowym. To znaczy, że np. w przypadku kapitalizacji dziennej także codziennie od kwoty naliczonych w tym dniu odsetek pobierany jest podatek. Swego czasu bardzo popularne były lokaty z dzienną kapitalizacją, gdyż w tej sposób wykorzystywało się lukę prawną, i od depozytów nie odprowadzano podatku. Niestety dla deponentów w 2012 r. zmieniono reguły prawne, i lokaty z dzienną kapitalizacją odsetek nie chronią już przez podatkiem.