Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

Co to jest karta kredytowa - słownik finansowy

Karta kredytowa

Karta kredytowa to instrument płatniczy (w postaci karty płatniczej), który umożliwia dokonywanie transakcji do wysokości limitu przyznanego przez bank. Karta kredytowa nie jest zatem powiązana z rachunkiem osobistym jej posiadacza. Jest formą kredytowania przez bank - użytkownik karty kredytowej korzysta z pieniędzy banku, a nie swoich.

Charakterystyka działania karty kredytowej

Karta kredytowa służy przede wszystkim do dokonywania transakcji bezgotówkowych, tzn. płatności w sklepach i punktach usługowych, czy do płatności w Internecie. Teoretycznie możliwe jest także dokonanie wypłaty gotówki z bankomatu kartą kredytową, ale jest to usługa droga, i przy takiej transakcji nie należy się posiadaczowi karty okres bezodsetkowy.

Transakcje kartą kredytową można dokonywać do wysokości limitu przyznanego przez bank. Każda transakcja kartą kredytową zmniejsza dostępny limit, i dopiero zwrot tego długu, czyli przelanie odpowiedniej kwoty na rachunek karty kredytowej, z powrotem pozwala posiadaczowi karty korzystać z całego limitu kredytowego.

Posiadanie kart kredytowych jest płatne, chociaż aktywne korzystanie z niej pozwala obniżyć wysokość opłaty.

Czym jest okres bezodsetkowy?

W przypadku transakcji bezgotówkowych, czyli m.in. przy płatnościach w sklepach, punktach usługowych czy w Internecie, obowiązuje tzw. okres bezodsetkowy. Jeśli w jego trakcie klient w całości spłaci daną transakcję, to nie zapłaci od niej żadnych odsetek. Dopiero jeśli nie dokona spłaty, odsetki są naliczane, i to także wstecz, tj. od momentu dokonania transakcji. Oprocentowanie kart kredytowych w skali roku zazwyczaj sięga czterokrotności stopy lombardowej NBP. Zwykle banki co miesiąc wymagają zwrotu przynajmniej 5 proc. wysokości długu. Dług na karcie kredytowej można także zamienić na kredyt ratalny.

Okres bezodsetkowy trwa średnio ok. 54 dni. Jego początkiem nie jest jednak data dokonania danej transakcji, ale dzień rozpoczęcia comiesięcznego okresu rozliczeniowego. W praktyce zatem, jeśli posiadacz karty dokona transakcji pod koniec okresu rozliczeniowego, okres bezodsetkowy wyniesie dla tej płatności tylko np. 25 dni.

Okres bezodsetkowy nie przysługuje m.in. przy wypłacie pieniędzy z bankomatu. Odsetki są pobierane w tym przypadku już od dnia dokonania transakcji.