Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

Kurs forward - słownik finansowy

Kurs forward

Kurs forward to kurs, po którym dokonuje się transakcji forward. Transakcja forward oznacza, że strony umawiają się na daną cenę określonego aktywa w przyszłości. Przykładowo, strony mogą umówić się na cenę miedzi za 3 miesiące czy kurs euro za miesiąc. W dniu wykonania umowy (realizacji płatności) transakcja jest realizowana po umówionym kursie, bez znaczenia jaka jest aktualna rynkowa cena danego dobra.

Kurs forward jako „zakład”

Dla przykładu, jeśli strony transakcji forward umówią się, że jedna sprzeda drugiej 1 tys. euro po cenie 4 zł za jednostkę (czyli za 4 tys. zł), to transakcja w dniu wykonania dochodzi do skutku właśnie po takim kursie. Jeśli w tym momencie rynkowy kurs EUR/PLN wynosi np. 3,90 zł za euro, to „stratna” jest strona nabywająca euro - za 1 tys. euro mogłaby zapłacić 3,9 tys. zł, a musi zapłacić 4 tys. zł. Jednak już gdyby euro w dniu transakcji forward kosztowałoby 4,1 zł, strona nabywająca euro „oszczędziłaby” 100 zł, zaś stratę ponosi sprzedający euro (mógłby na sprzedaży 1 tys. zł zarobić 4,1 tys. zł, a otrzyma tylko 4 tys. zł.

Bywa, że strony transakcji forward nie wymieniają się instrumentami bazowymi (np. walutami), ale po prostu następują przepływ zysku jednej ze stron (różnicy między kursem wykonania transakcji forward a aktualnym kursem).

Po co transakcje forward?

Transakcje forward są m.in. formą zabezpieczenia kursu sprzedaży lub kupna waluty w przyszłości, albo ceny nabycia danego dobra przez importera. W ten sposób firma może uniknąć negatywnych zmian kursowych w przyszłości, albo przynajmniej ograniczyć wpływ wahań kursowych na swoją działalność (dokładniej planować swoje przepływy finansowe, lepiej przewidywać wartość rozliczeń w przyszłości).

Oczywiście transakcje forward mogą mieć także charakter ryzykownej inwestycji, dzięki której przy korzystnym kursie forward w zestawieniu z kursem rynkowym można zyskać - np. nabywając walutę taniej po kursie forward i odsprzedając drożej po kursie rynkowym.