Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

Karta obciążeniowa - słownik finansowy

Karta obciążeniowa

Karta charge, czyli karta obciążeniowa, to typ karty płatniczej, umożliwiającej dokonywanie transakcji gotówkowych i bezgotówkowych. Łączy w sobie pewne cechy karty debetowej i kredytowej. Z jednej strony, jest powiązana z rachunkiem bankowym klienta. Z drugiej - konto nie jest obciążane po dokonaniu każdej transakcji, ale co miesiąc, a klient ma określony limit wydatków, które może kartą charge dokonać.

Karty charge są stosowane zwykle w bankowości dla firm, gdyż stanowią dobry sposób regulowania wydatków służbowych przez pracowników, zwykle przez kadrę zarządzającą wysokiego szczebla.

Charakterystyka karty charge

Karta charge może być używana zarówno do dokonywania transakcji bezgotówkowych takich jak płatność w hotelu czy restauracji czy w Internecie, jak i transakcji gotówkowych (wypłata środków z bankomatu). Karta obciążeniowa jest kartą z odroczonym terminem płatności - bank obciąża rachunek bankowy jej posiadacza raz w miesiącu. Oferowane są także karty charge z odroczoną spłatą, czyli działające podobnie do kart kredytowych - po zakończeniu miesięcznego okresu rozliczeniowego posiadacz karty może skorzystać także z okresu bezodsetkowego, trwającego zwykle maksymalnie ok. 25 dni. Podczas okresu bezodsetkowego bank nie nalicza odsetek od dokonanych operacji bezgotówkowych.

Banki stosują zwykle miesięczne limity wydatków kartami charge. Istnieje jednak możliwość, w razie potrzeby, na ekspresowe podwyższenie limitu. Możliwe jest także ustalenie dziennego limitu wydatków kartą obciążeniową.

Wydawane są zarówno standardowe karty charge, jak i w technologii zbliżeniowej tj. umożliwiającej dokonywanie stosunkowo niewielkich płatności bezgotówkowych bez autoryzacji jej kodem PIN.

Dodatki do kart charge

Często do kart obciążeniowych dołączane są pakiety ubezpieczeń, zawierające np. ubezpieczenie NNW, nieuprawnionego użycia karty, kosztów leczenia za granicą, bagażu podróżnego, jak i assistance, a nawet usług concierge. Kartom charge towarzyszą także nierzadko programy lojalnościowe.