Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

Kredyt hipoteczny - słownik finansowy

Kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny to kredyt bankowy, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości. Jest to ograniczone prawo rzeczowe na nieruchomości - jeśli kredytobiorca zaprzestanie spłaty kredytu, bank będzie miał pierwszeństwo w zaspokojeniu swoich wierzytelności z tej nieruchomości.

Kredyty hipoteczne są przyznawane na określony cel, którym jest nabycie, budowa lub remont nieruchomości. Tym różnią się m.in. od pożyczek hipotecznych, które mogą zostać przeznaczone na dowolny cel.

Nieruchomość nabywana dzięki kredytowi hipotecznemu nie musi być jednocześnie zabezpieczaniem zobowiązania, choć zwykle tak właśnie jest.

Cechy kredytu hipotecznego

Kredyty hipoteczne można zaciągnąć minimalnie na kilka lat (w zależności od banku, zazwyczaj ok. 5-6), maksymalnie na 35 lat. Minimalna kwota kredytu hipotecznego to zwykle kilkadziesiąt tysięcy złotych (ok. 20-30 tys. zł), choć zwykle kwota kredytu hipotecznego opiewa na dużo wyższe kwoty, średnio rzędu 200-250 tys. zł. Zdecydowanie najczęściej udzielane są obecnie kredyty w złotych, ale możliwe jest też w indywidualnych przypadkach zaciągnięcie kredytu walutowego.

Koszty kredytu hipotecznego

Podstawowym kosztem kredytu hipotecznego jest jego oprocentowanie. Jest ono sumą marży kredytowej (zwykle stałej w całym okresie spłaty, lub czasowo podwyższonej np. z tytułu ubezpieczenia niskiego wkładu własnego) oraz zmiennej stopy rynkowej (WIBOR dla kredytów w złotych, LIBOR CHF dla kredytów we frankach, LIBOR EUR lub EURIBOR dla kredytów w euro itp.). Poziom marży zależy zwykle od wysokości wkładu własnego wniesionego przez kredytobiorcę (im wyższy wkład własny, tym niższa marża kredytowa). Warto pamiętać, że minimalnie wkład własny musi wynieść 5 proc. wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu, a od 2015 r. - 10 proc.

Dodatkowo banki nierzadko pobierają kilkuprocentową prowizję za udzielenie kredytu. Do kredytów hipotecznych zwykle dołączane są także ubezpieczenia na życie, konieczne jest także dokonanie cesji na bank z praw polisy ubezpieczenia nieruchomości. W przypadku zbyt niskiego wkładu własnego (mniej niż 20 proc.), banki zwykle pobierają tzw. ubezpieczenie niskiego wkładu własnego (zazwyczaj w formie podwyższenia marży kredytu do momentu, aż kapitał kredytu pozostałego do spłaty nie spadnie do pożądanej wielkości). Często w ramach tzw. ofert cross-sellingowych oprócz udzielenia kredytu hipotecznego bank zakłada także kredytobiorcy konto osobiste albo sprzedaje kartę kredytową (w zamian za nieco niższą marżę).