Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

KNB - słownik finansowy

KNB

KNB, czyli Komisja Nadzoru Bankowego, to organ nadzorczy sektora bankowego w Polsce funkcjonujący w latach 1998 - 2007. Od 1 stycznia 2008 r. Komisja Nadzoru Bankowego została „wchłonięta” przez Komisję Nadzoru Finansowego, sprawującą kontrolę nad całym rynkiem finansowym (nadzór: bankowy, emerytalny, ubezpieczeniowy, nad SKOK-ami, nad rynkiem kapitałowym, nad agencjami ratingowymi czy nad instytucjami płatniczymi), a nie tylko nad sektorem bankowym.

Krótka historia KNB

Komisja Nadzoru Bankowego funkcjonowała od początku 1998 r. Została stworzona na mocy Ustawy Prawo bankowe oraz Ustawy o Narodowym Banku Polskim. Organem wykonawczym KNB był Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego (podobnie jak dziś Komisja Nadzoru Finansowego wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego).

Na czele Komisji Nadzoru Bankowego stał jej Przewodniczący. Z kolei Generalnym Inspektoratem Nadzoru Bankowego kierował Generalny Inspektor.

Komisja Nadzoru Bankowego zniknęła z polskiego systemu finansowego  31 grudnia 2007r. Od początku 2008 r. jej zadania przejęła Komisja Nadzoru Finansowego. Rolę Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego przejął Urząd Komisji Nadzoru Finansowego.

Zadania KNB

Do zadań Komisji Nadzoru Bankowego należało m.in. konstytuowanie zasad działania banków pod względem bezpieczeństwa zdeponowanych weń środków czy kontrolę nad działalnością banków zgodną z zasadami prawnymi. Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego realizował te zadania poprzez m.in.:

  • wydawanie licencji na działalność bankową i zezwoleń na prowadzenie działalności instytucjom zagranicznych na terenie Polski;
  • kontrolę banków w zakresie ich sytuacji finansowej, podejmowanego przez nie ryzyka i jakości zarządzania ryzykiem;
  • współpracę przy tworzeniu programów naprawczych banków i ich monitorowanie; 
  • przygotowywanie rekomendacji nadzorczych dla rynku bankowego.