Sfinansuj firmowe auto, samochód dostawczy, maszyny lub urządzenia bez gotówki i bez obciążania swojej zdolności kredytowej. Sprawdź i porównaj z Comperia.pl najlepsze oferty leasingu operacyjnego i finansowego dla przedsiębiorców.

Leasing

Porównaj wszystkie oferty leasingu w jednym miejscu

LeasingLeasing samochodów osobowychLeasing samochodów ciężarowychLeasing maszyn i urządzeń
Comperia Doradca Leasing
Leasing z Comperia Doradca

Wybieramy leasing

Skontaktuj się z doradcą, który wybierze dla Ciebie najlepszą ofertę.

  • Za dużo ofert?
  • Jak wybrać dobrą ofertę?

Oferta sponsorowana

Sprawdź
Porównaj produkty
Znaleźliśmy dla Ciebie 7 ofert
Sortowanie:
WeźLeasing.pl
Leasing (nowe samochody osobowe i dostawcze do 3,5t)
Wykup: 19% Czynsz: 2,81% Suma opłat: 106,53%

Rata miesięczna: 844,18 zł

Europejski Fundusz Leasingowy SA
Europejski Fundusz Leasingowy SA - oferta (nowe samochody osobowe i dostawcze)
Wykup: 19% Czynsz: 2,82% Suma opłat: 106,68%

Rata miesięczna: 846 zł

Europejski Fundusz Leasingowy SA
Europejski Fundusz Leasingowy SA - oferta (używane samochody osobowe i dostawcze)
Wykup: 19% Czynsz: 2,82% Suma opłat: 106,68%

Rata miesięczna: 846 zł

Europejski Fundusz Leasingowy SA
Europejski Fundusz Leasingowy SA - oferta (nowe pojazdy ciężarowe)
Wykup: 1% Czynsz: 3,57% Suma opłat: 106,68%

Rata miesięczna: 1 071 zł

Europejski Fundusz Leasingowy SA
Europejski Fundusz Leasingowy SA - oferta (używane pojazdy ciężarowe)
Wykup: 1% Czynsz: 3,57% Suma opłat: 106,68%

Rata miesięczna: 1 071 zł

Europejski Fundusz Leasingowy SA
Europejski Fundusz Leasingowy SA - oferta (używane maszyny i urządzenia)
Wykup: 20% Czynsz: 2,78% Suma opłat: 106,72%

Rata miesięczna: 834 zł

WeźLeasing.pl
Leasing (używane samochody osobowe i dostawcze do 3,5t)
Wykup: 19% Czynsz: 2,84% Suma opłat: 107,05%

Rata miesięczna: 850,68 zł

Legenda:Ocena danego banku na podstawie średniej ocen zebranej od naszych klientów

Leasing

Leasing jest formą finansowania przedmiotów (ruchomości i nieruchomości), z której najczęściej korzystają przedsiębiorcy. Leasing pozwala nabyć nie tylko pojazdy (samochody osobowe, dostawcze czy ciężarowe), ale także maszyny produkcyjne, sprzęt budowlany, urządzenia medyczne, a nawet jachty i nieruchomości.

Dzięki korzystnym skutkom podatkowym leasing stanowi intratną alternatywę dla pożyczek i kredytów bankowych, umożliwiając obniżenie kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Prawo nie reguluje okresu, w jakim mogą obowiązywać umowy leasingowe. Te najczęściej zawierane są na 4 lata, choć występują również oferty z maksymalnym czasem spłaty wydłużonym do nawet 8 lat.

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny jest formą leasingu najbardziej zbliżoną do najmu lub dzierżawy. Polega na przekazaniu przez leasingodawcę prawa do użytkowania przedmiotu umowy na określony czas. W zamian otrzymuje od leasingobiorcy zapłatę w postaci rat leasingowych.

Zwykle okres leasingu operacyjnego jest krótszy niż czas pełnej amortyzacji (eksploatacji) przedmiotu umowy, ale nie wynosi mniej niż 40% normatywnego okresu amortyzacji (lub min. 5 lat w przypadku nieruchomości).

Przedmiot umowy leasingowej jest zaliczany do majątku leasingodawcy, który dzięki czemu to on zyskuje prawo stosowania odpisów amortyzacyjnych.

Raty leasingowe (czynsz), opłaty wstępne i pozostałe wydatki ponoszone w związku z korzystaniem z przedmiotu umowy stanowią koszty uzyskania przychodów dla leasingobiorcy.

Pod względem podatku VAT leasing operacyjny traktuje się jak usługę. VAT jest naliczany od poszczególnych rat i podlega odliczeniu przez leasingobiorcę.

W leasingu operacyjnym przedsiębiorca ma możliwość wykupu przedmiotu umowy po zakończeniu okresu leasingowania, ale nie musi z niej korzystać.

Leasingobiorca w każdej chwili może odstąpić od umowy, a ryzyko z tym związane niemal w całości przechodzi na leasingodawcę.

Leasing finansowy

Leasing finansowy (inaczej: kapitałowy, inwestycyjny) ma cechy wspólne ze sprzedażą ratalną. Polega na przekazaniu leasingobiorcy przez leasingobiorcę prawa do użytkowania określonego przedmiotu na wskazany czas w zamian za raty leasingowe.

Czas trwania leasingu finansowego jest zazwyczaj zbliżony do okresu ekonomicznego zużycia przedmiotu umowy.

Przedmiot umowy leasingu finansowego jest wykazywany w aktywach leasingobiorcy, dzięki czemu leasingobiorca zyskuje możliwość odpisów amortyzacyjnych. Leasingodawca z kolei może wykazać należności z tytułu umowy leasingowej.

Umowa może zawierać opcję (nieobowiązkowego) wykupu przedmiotu leasingu przez leasingobiorcę.

W leasingu finansowym tylko część odsetkowa płaconych rat może być uznana za koszt uzyskania przychodu przez leasingobiorcę. Część kapitałowa raty jest traktowana jak kapitał kredytowy (pomniejsza zysk po opodatkowaniu u leasingobiorcy).

Pod względem rozliczania podatku VAT leasing finansowy jest traktowany analogicznie do dostawy towarów.

W przeciwieństwie do leasingu operacyjnego, w którym VAT jest opłacany wraz z każdą ratą, w leasingu finansowym VAT od rat leasingowych jest pobierany z góry za pełny okres trwania umowy. Płatność podatku zwykle następuje do 7 dni od odbioru przedmiotu finansowania.

Dokumenty i formalności leasingowe

Przed zawarciem umowy leasingu leasingodawca bada, czy klienta będzie stać na spłatę przyszłych rat, jednak stosowane zasady oceny zdolności finansowej są mniej restrykcyjne niż w banku.

Najprostszą drogę do zawarcia umowy leasingowej mają konsumenci. W ich przypadku zazwyczaj wystarczy dostarczenie dokumentu potwierdzającego tożsamość (dowód osobisty) i zaświadczenia o zatrudnieniu i zarobkach, wymiennego często na oświadczenie, w którym konsument zadeklaruje wysokość swojej pensji.

Od przedsiębiorców leasingodawcy będą wymagać dostarczenia dokumentów rejestrowych firmy oraz ksiąg rachunkowych, zależnych od rodzaju prowadzonej działalności.

Wiele firm leasingowych umożliwia skrócenie formalności do minimum. Korzystając z uproszczonej procedury wnioskowania, umowę można zawrzeć już na podstawie oświadczenia o dochodach. W przypadku pozytywnej decyzji leasingowej przedsiębiorca może dzięki temu wejść w posiadanie upatrzonego auta nawet w ciągu jednej wizyty w salonie dealera samochodowego.

Leasing nie jest rodzajem kredytu, dlatego informacje o przebiegu umowy nie trafiają do BIK-u, a tym samym raty leasingowe nie obciążają zdolności kredytowej klienta.

Leasing z ubezpieczeniem

Korzystając z leasingu, przedsiębiorca ma możliwość wykupienia za pośrednictwem leasingodawcy dodatkowych produktów, np. autocasco, ubezpieczenia straty finansowej (GAP) czy ubezpieczenia 100% wartości fakturowej (RTI).

Ubezpieczenie RTI zapewnia odszkodowanie po całkowitym zniszczeniu lub kradzieży pojazdu, przy czym wypłacana suma jest równa cenie pojazdu z dnia nabycia, czyli kwocie z faktury zakupu. RTI umożliwia również uzyskanie pokrycia kosztów najmu pojazdu zastępczego po wystąpieniu szkody. Polisa nie musi jednak chronić przez cały okres leasingowania i może zawierać ograniczenia w zakresie maksymalnej kwoty zwrotu.

Ubezpieczenie straty finansowej GAP zapobiega stracie finansowej po kradzieży lub zniszczeniu auta (szkodzie całkowitej), jeśli autocasco nie pokryje w całości spłacanego leasingu. Zależnie od warunków umowy i wybranego wariantu ochrony odszkodowanie z GAP może np.:

  • być równe różnicy wartości początkowej pojazdu i wartości rynkowej z dnia wystąpienia szkody,
  • stanowić określony odsetek (np. 20%) wartości samochodu ustalonej przez ubezpieczyciela AC/OC na dzień zdarzenia,
  • wyrównać różnicę między kwotą wypłaconą z AC a kwotą pozostałą do spłacenia z umowy leasingu.

W przypadku leasingu samochodów obowiązkowym ubezpieczeniem – oprócz OC – jest tylko autocasco. Leasingobiorca nie musi korzystać z oferty proponowanej przez leasingobiorcę, może wykupić polisę w dowolnym zakładzie ubezpieczeń pod warunkiem, że umowa będzie zawierać zakres ochrony wymagany przez leasingodawcę.