Słownik finansowy: B
Dostępne hasła

Beneficjent - słownik finansowy

Beneficjent

Beneficjent to osoba fizyczna lub prawna korzystająca z czegoś (np. rozwiązania bankowego), czerpiąca z czegoś zyski, uprawniona do czegoś. W nomenklaturze bankowej z pojęciem beneficjenta można spotkać się bardzo często.

Beneficjent a kredyt

Beneficjentem może być osoba korzystająca z kredytu albo pożyczki. Kredytobiorca korzysta z finansowania banku, jest więc beneficjentem kredytu.

Pojęcie beneficjenta wiąże się także z rządowymi programami wsparcia kredytobiorców. Osoby korzystające z programu Rodzina na Swoim (czyli 8-letnich dopłat ze Skarbu Państwa do rat kredytu) czy Mieszkanie dla Młodych (jednorazowe dofinansowanie ze Skarbu Państwa wkładu własnego do kredytu hipotecznego) są beneficjentami tych programów.

Beneficjent i inne rozwiązania bankowe i niebankowe

Beneficjentem przelewu bankowego lub innego transferu pieniężnego jest odbiorca środków. Beneficjentem nazywa się także osobę, na rzecz której udzielono poręczenia albo gwarancji, albo została otwarta akredytywa. Beneficjentem tych rozwiązań nie muszą być tylko klienci banków komercyjnych, np. poręczeń udzielają także fundusze poręczeniowe czy Bank Gospodarstwa Krajowego (bank państwowy). Także m.in. BGK może udzielić akredytywy albo gwarancji.

W przypadku produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych beneficjentami są osoby uprawnione do otrzymania środków po śmierci oszczędzającego, np. na Otwartym Funduszu Emerytalnym. Podobnie, w przypadku polis ubezpieczeniowych, beneficjentem (uposażonym) jest wskazana w polisie osoba, której przysługuje prawo do odbioru świadczenia bądź odszkodowania.

Beneficjentem może być również osoba korzystająca z rozmaitych programów dofinansowania, np. w ramach programów unijnych. W tym przypadku beneficjentem jest osoba składająca wniosek, odpowiedzialna za realizację danego projektu i jego rozliczenie.