Słownik finansowy: K
Dostępne hasła

Kredyt refinansowy - słownik finansowy

Kredyt refinansowy

Kredyt refinansowy to kredyt zaciągnięty w celu spłaty zobowiązania w innym banku. Innymi słowy, zaciągniecie kredytu refinansowego oznacza przeniesienie zadłużenia z jednego banku do drugiego. Oczywiście kredyt refinansowy ma sens jedynie wówczas, gdy koszty odsetkowe i nieodsetkowe związane z nowym kredytem oraz procesem przeniesienia i uruchomienia go są niższe aniżeli wydatki, które należałoby uiścić w związku z dalszą spłatą kredytu u pierwotnego kredytodawcy.

Kredyt refinansowy oznacza wcześniejszą spłatę zobowiązania w innym banku, i kontynuację spłaty w innym. Jednocześnie można nieco zmienić warunki spłaty, tzn. wydłużyć albo skrócić okres kredytowania, zmienić system spłaty rat z malejących na równe lub na odwrót, czy przewalutować zobowiązanie.

Koszty związane z kredytem refinansowym

Zaciągając kredyt refinansowy, należy liczyć się z koniecznością uiszczenia wszystkich standardowych kosztów zaciągnięcia kredytu, takimi jak np. prowizja za udzielenie kredytu czy wydatki związane z ustanowieniem ewentualnego zabezpieczenia wierzytelności banku. Oczywistym kosztem kredytu refinansowego są także odsetki, regulowane w każdej racie kredytowej.

Nie można zapominać także, ze zaciągnięcie kredytu refinansowego wiąże się jednocześnie ze spłatą zobowiązania u pierwszego kredytodawcy. Bywa, że za wcześniejszą spłatę kredytu banki pobierają dodatkową prowizję, dlatego i ten koszt warto uwzględnić analizując opłacalność kredytu refinansowego.

Kiedy kredyt refinansowy to dobry pomysł?

Celem zaciągnięcia kredytu refinansowego jest obniżenie kosztów obsługi zobowiązania. Z tego powodu o kredycie refinansowym warto pomyśleć przede wszystkim wówczas, gdy marże na rynku są dużo atrakcyjniejsze niż marża spłacanego kredytu, zaciągniętego kilka lat wcześniej, na ówczesnych warunkach rynkowych. Może się także okazać, że po prostu konkurencja ma dużo lepszą ofertę niż aktualny kredytodawca.

Kredyt refinansowy, połączony z wydłużeniem okresu spłaty, to także niezła idea dla osób, które chcą maksymalnie obniżyć ratę swojego zobowiązania.