Słownik finansowy: O
Dostępne hasła

Okres bezodsetkowy - słownik finansowy

Okres bezodsetkowy

Okres bezodsetkowy to czas, w którym dług na karcie kredytowej jest nieoprocentowany. Jeśli posiadacz karty zdąży w okresie bezodsetkowym spłacić daną transakcję, bank nie naliczy od niej żadnych odsetek.

Ile trwa okres bezodsetkowy?

Maksymalnie okres bezodsetkowy, w zależności od banku i rodzaju karty, wynosi ok. 50-60 dni. Nie oznacza to jednak, że zawsze posiadacz karty kredytowej ma tyle czasu na spłatę danej transakcji.

Okres bezodsetkowy rozpoczyna się co miesiąc wraz z początkiem okresu rozliczeniowego. Dla każdej płatności wykonanej w danym okresie rozliczeniowym, niezależnie czy dokonanej jego pierwszego czy ostatniego dnia, obowiązuje ten sam okres bezodsetkowy. Po zakończeniu danego okresu rozliczeniowego klient otrzymuje zestawienie wykonanych transakcji. Jest w nim określona data, do której klient musi spłacić zadłużenie na karcie wynikające z transakcji dokonanych w minionym okresie rozliczeniowym, aby bank nie pobrał od tych transakcji żadnych odsetek.

Zatem realnie rzecz ujmując czas, jaki posiadacz karty kredytowej ma na spłatę danej transakcji, zależy od momentu jej dokonania, i wynosi ok. 20-30 dni plus tyle czasu, ile pozostawało w momencie dokonywania płatności do końca danego okresu rozliczeniowego. 50-60 dni trwa okres bezodsetkowy dla transakcji dokonanych na początku okresu rozliczeniowego. Dla operacji dokonanych pod jego koniec ten czas jest nawet o 30 dni krótszy.

Co po okresie bezodsetkowym?

Jeśli posiadaczowi karty kredytowej nie uda się w całości spłacić długu danych transakcji w okresie rozliczeniowym, bank zaczyna pobierać od długu odsetki. Co istotne, robi to także wstecz, od momentu dokonania danej transakcji a nie zakończenia okresu bezodsetkowego obowiązującego dla niej. Oprocentowanie karty kredytowej oczywiście zależy od banku i rodzaju karty, niemniej zwykle banki ustalają je na maksymalnych dozwolonym prawem poziomie czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego. Nawet jeśli użytkownik karty nie chce skorzystać z okresu bezodsetkowego, to i tak co miesiąc musi dokonać przynajmniej spłaty minimalnej. Zwykle wynosi ona 5 proc. zadłużenia.