Słownik finansowy: A
Dostępne hasła

Akceptant - słownik finansowy

Akceptant

Pojęcie „akceptant” w świecie finansów ma dwojakie znaczenie. Akceptant to podmiot, który przyjmuje płatności kartą, a także przyjemca weksla (trasat), czyli osoba odpowiedzialna za zapłacenie sumy wekslowej.

Akceptant jako przyjemca weksla

W kontekście obrotu wekslowego, akceptantem jest nazywana osoba odpowiedzialna za zapłatę sumy wekslowej z tytułu weksla trasowanego. Trasat weksla dokonuje akceptu, czyli przyjmuje weksel, poprzez napisanie na wekslu „akceptuję” (lub równoważnego stwierdzenia) i złożenie podpisu nań. Pośrednim dłużnikiem, odpowiedzialnym za zapłatę sumy wekslowej w przypadku niewypłacalności akceptanta, jest wystawca weksla.

Poza podpisem akceptanta weksla, na wekslu trasowanym powinny się także pojawić m.in. nazwa „weksel”, bezwarunkowe polecenie zapłacenia określonej kwoty (tzw. sumy wekslowej), nazwisko trasata, czas i miejsce dokonania płatności czy nazwisko remitenta, czyli osoby na rzecz której ma zostać zapłacona suma wekslowa, data i miejsce wystawienia weksla oraz podpis wystawcy weksla.

Akceptant jako podmiot przyjmujący płatności kartą

Akceptantem w kontekście finansowym określa się także podmiot przyjmujący (akceptujący) płatności bezgotówkowe kartami płatniczymi, ewentualnie płatności mobilne czy przy użyciu breloków czy naklejek zbliżeniowych. Punkt akceptujący płatności kartami można poznać m.in. po oznakowaniu w formie naklejek informacyjnych przy wejściu doń, a także oczywiście tym, że przy kasie oprócz kasy fiskalnej znajduje się także terminal płatniczy.

Aby dany punkt handlowy czy usługowy mógł przyjmować płatności kartami, musi podpisać stosowną umowę z agentem rozliczeniowym (centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym), który będzie go obsługiwał. W momencie dokonywania transakcji kartowej dane karty wędrują do agenta rozliczeniowego, który następnie łączy się z organizacją kartową i bankiem-wystawcą karty i potwierdza, czy można dokonać transakcji (czy np. na rachunku są jeszcze dostępne środki). Jeśli wszystko jest dobrze, transakcja dochodzi do skutku, a klient otrzymuje potwierdzenie jej dokonania. Zwykle na koniec dnia akceptant przesyła znów dane do agenta rozliczeniowego, który kontaktuje się z bankami i dokonuje rozliczenia transakcji.