Słownik finansowy: A
Dostępne hasła

Agent transferowy - słownik finansowy

Agent transferowy

Agent transferowy to instytucja świadcząca usługi finansowe na rzecz funduszy inwestycyjnych, towarzystw ubezpieczeniowych, Powszechnych Towarzystw Emerytalnych czy Otwartych Funduszy Emerytalnych.

Zadania agenta transferowego

Ogólnie rzecz ujmując, obowiązkiem agenta transferowego jest przetwarzanie danych funduszu, zapewnienie poprawnego obiegu dokumentów i środków finansowych. Innymi słowy, pełna obsługa rozliczeniowa i techniczna funduszu. Do zadań agenta transferowego należy m.in. prowadzenie rejestru uczestników funduszu - nie tylko ich danych osobowych, ale także całą historię wykonanych transakcjach czy operacjach, np. daty, ceny i liczby nabytych jednostek, uiszczone opłaty itp. Agent transferowy prowadzi rozliczenia uczestników danej instytucji (np. funduszu inwestycyjnego) - przelicza środki pieniężne wpłacone przez inwestorów na jednostki uczestnictwa oraz odkupywane jednostki na wypłacane inwestorom środki pieniężne. Realizuje on także inne dyspozycje uczestników funduszy, np. przyjmuje reklamacje, pełnomocnictwa, aktualizuje dane itp.).

Oczywiście zakres zadań agenta transferowego, poza podstawowymi funkcjami, może obejmować także inne. Zależą one od umowy między agentem a konkretną instytucją. Agent transferowy może także np. prowadzić księgowość funduszu, zajmować się systemem informatycznym do obsługi klientów funduszu, obsługiwać korespondencję funduszu, świadczyć usługi telefonicznej obsługi klienta czy zajmować się archiwizacją dokumentacji.

Kto może być agentem transferowym?

Funkcję agenta transferowego może pełnić właściwie każda instytucja, pod warunkiem, że posiada ona odpowiedni system informatyczny oraz jest w stanie zapewnić poufność, tajność, wiarygodność i bezpieczeństwo zgromadzonych danych.