Słownik finansowy: A
Dostępne hasła

Aneks - słownik finansowy

Aneks

Aneks do umowy kredytowej to dokument zmieniający warunki kredytowania.

Czego może dotyczyć aneks?

Gama czynności, które mogą wymagać sporządzenia aneksu do umowy kredytowej, jest szeroka. Może to być np. zmiana długości okresu spłaty (wydłużenie albo skrócenie okresu kredytowania), zmiana systemu spłaty rat (z rat równych na malejące lub na odwrót), zmiana oprocentowania lub sposobu jego naliczania, zmiana zabezpieczenia (np. przeniesienie hipoteki z jednej nieruchomości na inną), zmiana sposobu spłaty rat kredytu walutowego (możliwa jest spłata w złotych lub bezpośrednio w walucie kredytu), zmiana waluty kredytu, przystąpienie nowego kredytobiorcy do kredytu lub odstąpienie któregoś z współkredytobiorców, podwyższenie kwoty kredytu, zmiana daty spłaty raty, zmiana celu kredytowania, chęć skorzystania z wakacji kredytowych (zawieszenie płatności raty w danym miesiącu).

W przypadku niektórych czynności jedne banki wymagają sporządzenia aneksu do umowy kredytowej, a inne nie.

Jak załatwić aneks do umowy kredytowej?

Aby ustanowić aneks do umowy kredytowej, należy złożyć w banku odpowiedni wniosek. Czasem można to zrobić także inną drogą, np. przez infolinię bankową. Czas na rozpatrzenie wniosku zależy od jego przedmiotu, niemniej zwykle trwa od kilku do kilkunastu dni. Następnie należy w banku podpisać aneks.

Czasem inicjatywa zawarcia aneksu do umowy kredytowej nie wynika od klienta, ale od kredytodawcy (np. podwyższenie oprocentowania). Należy pamiętać, że aneks do umowy kredytowej musi być podpisany przez obie strony, bank nie może jednostronnie zmienić zapisów umowy kredytowej.

Koszty aneksu do umowy kredytowej

Każdy bank indywidualnie ustala koszty aneksu do umowy kredytowej, w zależności od tego jaki to rodzaj kredytu (np. hipoteczny, gotówkowy) oraz rodzaju zmiany. Niemniej opłaty za sporządzenie aneksu do umowy kredytu hipotecznego sięgają zwykle kilkuset złotych, choć bywają i sytuacje, gdy opłata za sporządzenie aneksu do umowy kredytowej może wynieść ponad 1 tys. zł.