Słownik finansowy: A
Dostępne hasła

Asset management - słownik finansowy

Asset management

Asset management to ekskluzywna usługa indywidualnego zarządzania aktywami klienta. Cechuje się dopasowaniem strategii inwestycyjnej i form inwestowania do preferencji i potrzeb inwestora, a także stałym kontaktem między klientem a doradcą inwestycyjnym (opiekunem klienta) w kwestii m.in. alokacji środków.

W niektórych instytucjach asset management dostępny jest już dla klientów dysponujących kwotą kilkudziesięciu tysięcy złotych, w innych z usług asset management mogą skorzystać osoby dysponujące środkami rzędu kilkuset tysięcy złotych lub kilku milionów złotych. Można spodziewać się, że tam, gdzie minimalna kwota potrzebna do indywidualnego zarządzania inwestycjami jest wyższa, tam i możliwości inwestycyjne i poziom jakości obsługi stoi na wyższym poziomie.

Niektóre firmy oferują usługi asset management nie tylko dla osób fizycznych, ale także firm.

Tworzenie strategii inwestycyjnej w asset management

Projektowanie strategii inwestycyjnej odbywa się na podstawie danych zebranych podczas wywiadu z klientem. Na wybór instrumentów finansowych wpływają m.in. wysokość inwestowanej kwoty, planowany okres inwestycji, wymagany poziom stopy zwrotu, oczekiwania co do stopnia płynności środków czy akceptowalny poziom ryzyka.

Co daje asset management?

Dzięki usługom asset management, klient może mieć możliwość inwestowania środków w unikatowe inwestycje, do których sam mógłby mieć bardzo utrudniony dostęp (np. akcje na zagranicznych giełdach, inwestycje w prywatne przedsięwzięcia itp.).

Otrzymuje także oczywiście fachową wiedzę, której sami mogliby nie posiadać. Warto mieć na uwadze, iż osoby zarządzające aktywami klientów w ramach usług asset management muszą posiadać licencję doradcy inwestycyjnego wydawaną przez Komisję Nadzoru Finansowego.