Słownik finansowy: B
Dostępne hasła

Broker ubezpieczeniowy - słownik finansowy

Broker ubezpieczeniowy

Broker ubezpieczeniowy to niezależny pośrednik ubezpieczeniowy pomiędzy osobami fizycznymi lub prawnymi a towarzystwami ubezpieczeniowymi.
Profesja brokera ubezpieczeniowego jest zawodem licencjonowanym. Działalność brokerska może być wykonywana tylko za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego - tj. po zdaniu egzaminu organizowanego przez KNF i wpisaniu przez nią osoby do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.
Broker ubezpieczeniowy zawiera i wykonuje umowy  ubezpieczeniowe w imieniu towarzystwa ubezpieczeniowego. Broker dobiera dla klienta najoptymalniejszą polisę ubezpieczeniową - najatrakcyjniejszą cenowo i najlepszą pod względem ochrony. Jego zadaniem jest także administrowanie ubezpieczeniem i dopełnianie wszelkich formalności.

Broker ubezpieczeniowy a agent ubezpieczeniowy

Często zawód brokera ubezpieczeniowego jest mylony z profesją agenta ubezpieczeniowego. W praktyce istnieje sporo różnic pomiędzy oboma typami pośrednictwa ubezpieczeniowego. W przeciwieństwie do agenta ubezpieczeniowego, broker ubezpieczeniowy nie jest związany stosunkiem pracy z żadnym towarzystwem ubezpieczeniowym, ale prezentuje oferty różnych ubezpieczycieli. Broker reprezentuje swoich klientów, czyli osoby poszukujące ubezpieczenia i osoby ubezpieczone, a nie towarzystwa ubezpieczeniowe. Broker może także negocjować z ubezpieczycielem warunki polis - zarówno cenowe, jak i dotyczące poszczególnych zapisów. Agent z kolei zwykle oferuje standardową ofertę swojego towarzystwa.

Broker ubezpieczeniowy a ubezpieczenie OC

Broker ubezpieczeniowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie obejmuje szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC brokera ubezpieczeniowego wynosi równowartość 1 mln euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, oraz 1,5 mln euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń, których skutki są objęte umową ubezpieczenia.