Słownik finansowy: B
Dostępne hasła

Barter - słownik finansowy

Barter

Barter to rozliczenie bezgotówkowe, towar za towar (lub usługa za usługę). Innymi słowy, to wymiana (handel) bez użycia pieniądza. W barterze nabywca danego towaru jest jednocześnie sprzedawcą innego. Przykładowo - pewną najprostszą formą barteru jest otrzymanie od sąsiadki obiadu w zamian za skoszenie trawnika w jej ogrodzie. Oczywiście barter to także dużo poważniejsza forma wymiany, stosowana przez przedsiębiorstwa na całym świecie.

Barter jest pierwotną formą wymiany handlowej, stosowaną w czasach, gdy ludzie nie używali jeszcze pieniędzy. Obecnie taka forma transakcji jest rzadka, choć stosowana np. w handlu z krajami dotkniętymi bardzo wysoką inflacją lub takich, w których istnieją ograniczenia dewizowe. Barter to także pewna szansa rozwoju dla przedsiębiorców pozbawionych dostępu do szerokiego finansowania.

Barter wielostronny

Barter wielostronny to wymiana niegotówkowa pomiędzy większą ilością osób, podmiotów itp., w ramach więcej niż jednej transakcji. Barter wielostronny stosowany jest w ramach tzw. społeczności barterowych, na giełdach (platformach) barterowych. Transakcje dokonywane są w oparciu o umowną jednostkę rozliczeniową stanowiącą ekwiwalent pieniądza. Strona przekazująca nabywcy dany towar nie musi otrzymać „świadczenia zwrotnego” od niego, ale może je otrzymać od innego podmiotu w ramach społeczności barterowej. Istotna jest tutaj rola instytucji nadzorującej i koordynującej wymianę w barterze wielostronnym.

Umowa barterowa

Wymiany barterowej dokonuje się na podstawie sporządzonej umowy barterowej. To umowa nienazwana, a więc nieuregulowana szczegółowymi zapisami prawnymi. Niemniej w pewnych przypadkach (np. gdy przedmiotem transakcji jest nieruchomość), transakcja wymaga specjalnej formy uregulowanej innymi przepisami. Umowa barterowa powinna określać m.in. strony umowy, przedmiot umowy czy sposób i termin wykonania umowy.

Warto rozróżnić umowę barterową od umowy kompensacyjnej. W tym drugim przypadku część należności jest regulowana pieniędzmi, natomiast umowa barterowa dopuszcza jedynie wymianę towarów czy usług, zupełnie bez udziału środków pieniężnych.