Słownik finansowy: B
Dostępne hasła

Bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu - słownik finansowy

Bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu

Bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu to pojęcie używane w kontekście inwestycji mieszkaniowych na rynku pierwotnym. Odnosi się do sytuacji, w której inwestor prowadzi budowę nieruchomości obciążonej w danym momencie hipoteką. Hipoteka zwykle dotyczy kredytu udzielonego inwestorowi na sfinansowanie przedsięwzięcia.

Z uwagi na fakt, że w interesie banku, jak również Twoim leży zakup mieszkania docelowo wolnego od jakichkolwiek obciążeń, bank wymaga deklaracji banku - wierzyciela hipotecznego w zakresie braku zobowiązania do wyodrębnienia tegoż lokalu bez żadnych obciążeń. Dokumentem podwierdzającym taki stan rzeczy jest zgoda na bezobciążeniowe wyodrębnienie lokalu.