Słownik finansowy: B
Dostępne hasła

Bessa - słownik finansowy

Bessa

Bessa to zjawisko długotrwałego spadku cen na danym rynku. Najczęściej pojęcia tego używa się w kontekście długotrwałych spadków kursów spółek notowanych na giełdzie (wówczas mówi się o tzw. rynku niedźwiedzia, gdyż to zwierzę jest symbolem bessy), ale z bessą można mieć także do czynienia np. na rynku surowców lub nieruchomości. Terminem przeciwnym do bessy jest hossa.

Kiedy mówimy o bessie?

Bessa jest zjawiskiem długotrwałym. Dlatego nawet jeśli kursy akcji na giełdzie spadają przez tydzień czy dwa, trudno mówić o bessie. Z drugiej strony, także podczas bessy mogą wystąpić dni, w których kursy akcji rosną. Mówi się wówczas o tzw. korekcie.

Ponadto bessa jest trendem ogólnym na rynku - to oznacza, że spada kapitalizacja całej giełdy, spada wartość indeksów giełdowych (np. WIG). Nie znaczy to jednak, że tracą na wartości akcje wszystkich spółek. W czasie bessy niektóre spółki mogą drożeć, ale więcej jest tych taniejących.

Skąd się bierze bessa?

Najprościej rzecz ujmując, podczas bessy podaż akcji przewyższa popyt - tzn. inwestorzy chcą koniecznie sprzedać posiadane papiery wartościowe, nawet za coraz niższą cenę. Powodów takiego zjawiska jest mnóstwo - np. inwestorzy uznają, że akcje są przeszacowane, albo prognozy ekonomiczne nie są dobre.

Bessa jest charakterystyczna dla stanu dekoniunktury, recesji gospodarczej. Inwestorzy są mniej chętni do inwestowania w ryzykowne aktywa, wolą wycofać środki i zainwestować je bezpieczniej, np. w obligacje skarbowe.

W czasie bessy ludzie często reagują „stadnie”, spadki nakręcają tę spiralę i powodują coraz głębszą deprecjację wartości akcji.

Czy bessa pozwala zarabiać?

Chociaż bessa oznacza spadek cen akcji, także i wówczas można zarabiać. Umożliwia to m.in. krótka sprzedaż. Operacja ta polega na pożyczeniu papierów papierów wartościowych i sprzedaniu ich, a następnie odkupieniu po niższej cenie.

W czasie spadków cen akcji zysk mogą przynieść także odpowiednie kontrakty terminowe (sprzedawcy kontraktu zależy na jak najniższej cenie instrumentu bazowego) i opcje.