Słownik finansowy: B
Dostępne hasła

Bank inwestycyjny - słownik finansowy

Bank inwestycyjny

Bank inwestycyjny to instytucja finansowa specjalizująca się w transakcjach inwestycyjnych. W przeciwieństwie do banków uniwersalnych, nie przyjmuje depozytów ani nie udziela kredytów, a skupia się przede wszystkim na emisji i obrocie papierami wartościowymi oraz pomocy przedsiębiorstwom w pozyskiwaniu finansowania z rynków finansowych.

Czym zajmuje się bank inwestycyjny?

Bank inwestycyjny swoje działania może kierować zarówno do klientów indywidualnych poprzez zarządzanie ich aktywami, jak i do przedsiębiorstw. Zajmuje się m.in. emisją bankowych papierów wartościowych, a także działalnością brokerską i dealerską - czyli obraca papierami wartościowymi na giełdzie w imieniu klientów oraz na własny rachunek. Do innych zadań banków inwestycyjnych należy m.in. działalność doradcza, zarządzanie aktywami oraz operacje związane z emisją obligacji papierów wartościowych przez inną spółkę (m.in. poprzez przeprowadzanie pierwotnych i wtórnych ofert publicznych albo gwarancję wykupu obligacji), pozyskiwaniem innych form finansowania (np. finansowanie z funduszy typu private equity i venture capital) czy fuzjami i przejęciami (np. wycena spółek, poszukiwanie spółek mogących być przedmiotem przejęcia, wykupy lewarowane, wykupy menedżerskie).

Banki inwestycyjne w Polsce

Obecnie coraz trudniejsze jest rozgraniczenie celów banków inwestycyjnych i banków uniwersalnych, co skutkuje konsolidacją tych instytucji, i wydzielaniu w ramach banku uniwersalnego komórki koncentrującej się na bankowości inwestycyjnej.

W Polsce nie funkcjonuje typowy bank inwestycyjny. Jednak usługi z zakresu bankowości inwestycyjnej świadczą banki uniwersalne. Dodatkowo działają w Polsce filie zagranicznych banków inwestycyjnych, oraz firmy oferujące usługi bankowości inwestycyjnej.

Do typowych banków inwestycyjnych w świecie można zaliczyć m.in. amerykańskie banki Morgan Stanley czy Goldman Sachs.