Słownik finansowy: B
Dostępne hasła

Blokada środków na rachunku bankowym - słownik finansowy

Blokada środków na rachunku bankowym

Blokada środków na rachunku bankowym to forma zabezpieczenia wierzytelności banku (m.in. z tytułu udzielonego kredytu czy pożyczki). Polega na upoważnieniu kredytodawcy do zablokowania na rachunku kredytobiorcy określonej sumy pieniężnej, która po upływie wyznaczonego terminu może służyć pokryciu wierzytelności (w przypadku braku spłaty kredytu).

Zlecenie blokady środków na rachunku bankowym

Blokada środków na rachunku bankowym odbywa się na podstawie pisemnego zlecenia posiadacza rachunku bankowego. Blokady środków można dokonać zarówno na rachunku w banku, który udziela kredytu, jak i w innym. „Zamrożona” kwota obejmuje zarówno kapitał kredytu, jak i odsetki i ewentualne inne koszty, które kredytobiorca jest zobligowane pokryć. W czasie blokady środków na rachunku niemożliwe jest dysponowanie daną kwotą bez zgody banku. Blokada obowiązuje do momentu całkowitej spłaty kredytu wraz z należnymi odsetkami, oczywiście o ile strony w międzyczasie nie zmienią postanowień.

Blokady środków można dokonać zarówno na rachunku w złotych, jak i rachunkach walutowych - wszystko zależy od konkretnej sytuacji. Poza środkami na rachunku bieżącym, blokadą mogą zostać objęte również środki np. zdeponowane na koncie oszczędnościowym czy lokacie. Zwykle blokada środków na rachunku bankowym stosowana jest w przypadku podmiotów prowadzających działalność gospodarczą.

Kiedy stosuje się blokadę środków na rachunku bankowym?

Zwykle blokada środków na rachunku bankowym stosowana jest w przypadku podmiotów prowadzających działalność gospodarczą. Stosowana jest głównie w przypadku kredytów i niższej wartości. Często blokada jest stosowana w przypadku kredytów preferencyjnych z dopłatami czy dotacjami.

Blokada środków na rachunku bankowym jest tylko jedną z form zabezpieczeń stosowanych przez banki. Do innych należą m.in. poręczenia, gwarancje bankowe, zastaw czy hipoteka.