Słownik finansowy: B
Dostępne hasła

Budowa systemem gospodarczym - słownik finansowy

Budowa systemem gospodarczym

Budowa systemem gospodarczym to forma budowy domu polegająca na samodzielnym przeprowadzaniu prac budowlanych i zatrudnianiu zewnętrznych wykonawców tylko w przypadku pojedynczych etapów prac. Budowa systemem gospodarczym jest metodą przeciwstawną do zatrudnienia jednego generalnego wykonawcy, odpowiedzialnego za cały proces budowlany.

Czym jest budowa systemem gospodarczym?

Osoby decydujące się na budowę systemem gospodarczym kierują się m.in. oszczędnościami. Wiele prac można wykonać samemu albo z pomocą rodziny czy znajomych, nie opłacając fachowców. Należy natomiast pamiętać, że na pewnym etapach zatrudnienie osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia jest niezbędne - chodzi m.in. o prace z zakresu instalacji gazowej, elektrycznej czy wodno-kanalizacyjnej. Ponadto nawet budując systemem gospodarczym, należy zatrudnić kierownika budowy. Jego obowiązkiem jest sprawowanie nadzoru podczas prac budowlanych. Kierownik budowy jest odpowiedzialny także za wypełnianie dziennika budowy.

Budowa systemem gospodarczym wymaga od inwestora znacznie większego zaangażowania czasowego. Nie chodzi tylko o konieczność samodzielnego wykonywania określonych prac budowlanych, ale także m.in. wybór i transport materiałów budowlanych czy poszukiwanie wykonawców konkretnych prac i dogrywanie terminów.

Budowa systemem gospodarczym a kredyt hipoteczny

Sfinansowanie budowy domu często wymaga finansowego wsparcia bankowego. Oczywiście banki mają w swojej ofercie kredyty hipoteczne na budowę domu. W porównaniu do kredytów na zakup gotowego domu czy mieszkania, w przypadku kredytów budowlanych wypłata środków odbywa się w transzach, uruchamianych po zakończeniu określonych etapów budowy i weryfikacji wykorzystania środków. Może ono polegać na inspekcji budowy, ale czasem wystarczające mogą okazać się same zdjęcia z placu budowy i wgląd do dziennika budowy oraz faktur za zakupione materiały.

Do momentu wypłaty ostatniej transzy banki stosują tzw. karencję w spłacie, tzn. wymagają uiszczania wyłącznie odsetek od udostępnionej dotychczas kwoty pieniężnej, kredytobiorca nie spłaca jednak jeszcze w tej fazie kapitału.