Beneficjent

Beneficjent

Beneficjent to osoba fizyczna lub prawna korzystająca z czegoś (np. rozwiązania bankowego), czerpiąca z czegoś zyski, uprawniona do czegoś. W nomenklaturze bankowej z pojęciem beneficjenta można spotkać się bardzo często.

Beneficjent a kredyt

Beneficjentem może być osoba korzystająca z kredytu albo pożyczki. Kredytobiorca korzysta z finansowania banku, jest więc beneficjentem kredytu.

Pojęcie beneficjenta wiąże się także z rządowymi programami wsparcia kredytobiorców. Osoby korzystające z programu Rodzina na Swoim (czyli 8-letnich dopłat ze Skarbu Państwa do rat kredytu) czy Mieszkanie dla Młodych (jednorazowe dofinansowanie ze Skarbu Państwa wkładu własnego do kredytu hipotecznego) są beneficjentami tych programów.

Beneficjent i inne rozwiązania bankowe i niebankowe

Beneficjentem przelewu bankowego lub innego transferu pieniężnego jest odbiorca środków. Beneficjentem nazywa się także osobę, na rzecz której udzielono poręczenia albo gwarancji, albo została otwarta akredytywa. Beneficjentem tych rozwiązań nie muszą być tylko klienci banków komercyjnych, np. poręczeń udzielają także fundusze poręczeniowe czy Bank Gospodarstwa Krajowego (bank państwowy). Także m.in. BGK może udzielić akredytywy albo gwarancji.

W przypadku produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych beneficjentami są osoby uprawnione do otrzymania środków po śmierci oszczędzającego, np. na Otwartym Funduszu Emerytalnym. Podobnie, w przypadku polis ubezpieczeniowych, beneficjentem (uposażonym) jest wskazana w polisie osoba, której przysługuje prawo do odbioru świadczenia bądź odszkodowania.

Beneficjentem może być również osoba korzystająca z rozmaitych programów dofinansowania, np. w ramach programów unijnych. W tym przypadku beneficjentem jest osoba składająca wniosek, odpowiedzialna za realizację danego projektu i jego rozliczenie.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Wybieramy konto dla Rodziny 500+
Mimo że program Rodzina 500+ obowiązuje już od kilku lat, banki nie kwapią się z poszerzaniem swoich ofert o rachunki osobiste, przygotowane z myślą o beneficjentach programu. Sprawdziliśmy, które konta są aktualnie najbardziej opłacalne dla dużych rodzin.
Ile wyniosą dopłaty do czynszu w Mieszkaniu na Start?
Znamy już finalny kształt programu Mieszkanie na Start, w którym zostały określone zasady dopłat do czynszu, dostępne dla beneficjentów programu Mieszkanie Plus. Średnia wysokość dofinansowania czynszu najmowanego lokalu wyniesie ok 300 zł miesięcznie.
Mój Prąd - do 5 000 zł dotacji do instalacji fotowoltaicznych
Z końcem wakacji startuje nowy program dofinansowania do zakupu instalacji fotowoltaicznych, przeznaczony dla konsumentów. Przełączając się na zieloną energię z programem "Mój prąd", można zaoszczędzić do 5000 zł na zakupie i montażu paneli słonecznych.
Czy można sprzedać mieszkanie z kredytem z dopłatą MdM?
Mieszkanie z obciążoną hipoteką można sprzedać, ale jeśli zostało kupione na kredyt hipoteczny z dopłatą MdM, kredytobiorca może się narazić na kary finansowe.
W Banku Pocztowym zaopatrzysz się w terminal eService
Bank Pocztowy i eService podjęły współpracę w zakresie sprzedaży terminali płatniczych. Na mocy umowy zawartej 26 kwietnia 2019 r. przedsiębiorcy będą mogli nabyć potrzebne urządzenia w placówkach Banku Pocztowego.