Beneficjent

Beneficjent

Beneficjent to osoba fizyczna lub prawna korzystająca z czegoś (np. rozwiązania bankowego), czerpiąca z czegoś zyski, uprawniona do czegoś. W nomenklaturze bankowej z pojęciem beneficjenta można spotkać się bardzo często.

Beneficjent a kredyt

Beneficjentem może być osoba korzystająca z kredytu albo pożyczki. Kredytobiorca korzysta z finansowania banku, jest więc beneficjentem kredytu.

Pojęcie beneficjenta wiąże się także z rządowymi programami wsparcia kredytobiorców. Osoby korzystające z programu Rodzina na Swoim (czyli 8-letnich dopłat ze Skarbu Państwa do rat kredytu) czy Mieszkanie dla Młodych (jednorazowe dofinansowanie ze Skarbu Państwa wkładu własnego do kredytu hipotecznego) są beneficjentami tych programów.

Beneficjent i inne rozwiązania bankowe i niebankowe

Beneficjentem przelewu bankowego lub innego transferu pieniężnego jest odbiorca środków. Beneficjentem nazywa się także osobę, na rzecz której udzielono poręczenia albo gwarancji, albo została otwarta akredytywa. Beneficjentem tych rozwiązań nie muszą być tylko klienci banków komercyjnych, np. poręczeń udzielają także fundusze poręczeniowe czy Bank Gospodarstwa Krajowego (bank państwowy). Także m.in. BGK może udzielić akredytywy albo gwarancji.

W przypadku produktów oszczędnościowo-inwestycyjnych beneficjentami są osoby uprawnione do otrzymania środków po śmierci oszczędzającego, np. na Otwartym Funduszu Emerytalnym. Podobnie, w przypadku polis ubezpieczeniowych, beneficjentem (uposażonym) jest wskazana w polisie osoba, której przysługuje prawo do odbioru świadczenia bądź odszkodowania.

Beneficjentem może być również osoba korzystająca z rozmaitych programów dofinansowania, np. w ramach programów unijnych. W tym przypadku beneficjentem jest osoba składająca wniosek, odpowiedzialna za realizację danego projektu i jego rozliczenie.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Ile wyniosą dopłaty do czynszu w Mieszkaniu na Start?
Znamy już finalny kształt programu Mieszkanie na Start, w którym zostały określone zasady dopłat do czynszu, dostępne dla beneficjentów programu Mieszkanie Plus. Średnia wysokość dofinansowania czynszu najmowanego lokalu wyniesie ok 300 zł miesięcznie.
Ranking kont oszczędnościowych - styczeń 2019
Osoby, które szukają korzystnej promocji konta oszczędnościowego, mają aż 6 szans na ulokowanie oszczędności na min. 3%. Najwyższe oprocentowanie (aż 3,5% w skali roku) dostępne jest w Getin Banku i może obejmować kwoty nawet do 400 tys. zł.
Ranking kont oszczędnościowych - październik 2018
Już nie pięć, a sześć banków oferuje na oprocentowanym rachunku co najmniej 3% w skali roku, z czego jeden z nich nalicza bonusowe odsetki dla kwot aż do 200 000 zł. Najwyższą stawką w październikowym rankingu kont oszczędnościowych wciąż pozostaje 3,5% gwarantowane przez pełny rok dla kwot do 10 000 zł.
Ranking kont oszczędnościowych - sierpień 2018
Najwyżej oprocentowane konto oszczędnościowe pozwala zyskać aż 3,5%, a stawka będzie naliczana przez pełny rok. Obecna edycja oferty specjalnej Bonus za Aktywność dostępna będzie w Getin Banku jeszcze do końca sierpnia.
Mieszkanie Plus: dopłaty do czynszu będą zależeć od dochodu. Rząd przyjął ustawę
Osobom, które skorzystają z programu Mieszkanie Plus, państwo będzie dopłacać do czynszu aż przez 9 lat. O ile co roku będą spełniać kryteria dochodowe. Na dofinansowanie nie mają co liczyć single zarabiający powyżej 60% średniej krajowej.