Słownik finansowy: F
Dostępne hasła

Finansowanie - słownik finansowy

Finansowanie

Finansowanie to wszelkie metody udzielania funduszy na realizację danego przedsięwzięcia. Finansowaniu służą m.in. wszelkie produkty kredytowe, choć termin ten dotyczy także innych metod pozyskiwania środków przez przedsiębiorstwa (np. emisja papierów wartościowych w celu zdobycia finansowania z rynku) czy np. crowdfunding.

Finansowanie jako kredyty i pożyczki

Pojęcie „finansowanie” dotyczy wszelkich rozwiązań kredytowych i pożyczkowych stosowanych przez banki czy instytucje niebankowe. W przypadku klientów indywidualnych należą do nich m.in. kredyty hipoteczne, kredyty samochodowe czy kredyty gotówkowe.

Częściej jednak o finansowaniu bankowym mówi się w kontekście wsparcia przedsiębiorstw. Banki mogą finansować ich działalność bieżącą - w formie kredytów obrotowych (pożyczki gotówkowe, kredyty w rachunku bieżącym lub kredytowym itp.), oraz inwestycje - poprzez kredyty inwestycyjne (np. zabezpieczone hipotecznie, albo na obiekcie inwestycji).

Inne typy finansowania

Finansowanie jest pojęciem bardzo pojemnym - można tym mianem określić w zasadzie każde rozwiązanie, w efekcie którego pieniądze trafią do osoby czy podmiotu potrzebującego wsparcia finansowego w celu realizacji swojego przedsięwzięcia.

Przedsiębiorstwa mogą emitować m.in. akcje czy obligacje korporacyjne. W ten sposób pozyskują inwestorów i ściągają z rynku finansowanie. Do innych form finansowania przedsiębiorstw należą m.in. venture capital, private equity czy wsparcie tzw. aniołów biznesu.

Także Skarb Państwa szuka sposobów finansowania - deficytu budżetowego. Należą do nich m.in. emisja bonów skarbowych czy obligacji skarbowych.

Zupełnie odmiennym typem finansowania jest np. crowdfunding. Polega on na akcji społecznościowej na zasadzie zbiórki, celem której jest zdobycie funduszy na realizację danego przedsięwzięcia osoby prywatnej czy grupy takich osób (np. wydanie książki czy płyty, wycieczka, otwarcie portalu internetowego itp.).