Słownik finansowy: R
Dostępne hasła

Rynkowa stopa referencyjna - słownik finansowy

Rynkowa stopa referencyjna

Rynkowa stopa referencyjna to stopa po której największe banki są skłonne udzielić kredytu na rynku międzybankowym (a więc innym bankom) w danej walucie. Do stóp referencyjnych należą stopy LIBOR, WIBOR, EURIBOR. Doliczając do nich marże banki wyznaczają finalne oprocentowanie kredytu dla klienta. O ile poziom marży proponowany dla kredytobiorcy jest indywidualną i subiektywną decyzją danego banku, to stopa referencyjna jest czynnikiem rynkowym, wyznaczanym przez stosunek podaży i popytu  (nie zależy więc od jednego banku i nie jest wyznaczana administracyjnie).