Słownik finansowy: R
Dostępne hasła

Rynek pierwotny - słownik finansowy

Rynek pierwotny

Pojęcie rynku pierwotnego ma w finansach dwa zasadnicze znaczenia. Jedno odnosi się do rynku nieruchomości, drugie natomiast do obrotu papierami wartościowymi.

Rynek pierwotny nieruchomości

Rynek pierwotny nieruchomości to rynek, na którym nieruchomości są oferowane przez inwestorów - deweloperów lub spółdzielnie mieszkaniowe. Transakcja kupna-sprzedaży danej nieruchomości na rynku pierwotnym odbywa się po raz pierwszy. Przeciwieństwem rynku pierwotnego jest rynek wtórny, obejmujący nieruchomości „z drugiej ręki”, które już po raz kolejny są przedmiotem transakcji kupna-sprzedaży.

Zwykle nieruchomości z rynku pierwotnego nie są gotowe do natychmiastowego zamieszkania. Po pierwsze, często oferowane są jeszcze na etapie realizacji budowy, więc lokal zostaje oddany do użytku po kilku latach. Po wtóre - lokal z rynku pierwotnego należy po prostu wykończyć.

Rynek pierwotny tworzą zwykle nieruchomości niepołożone w centralnej części miasta, a raczej na obrzeżach. Należy pamiętać, że zakup nieruchomości z rynku pierwotnego to często zakup planów, idei, koncepcji - gdyż sam budynek jest w budowie. Z drugiej strony, nieruchomości na rynku pierwotnym są nowoczesne, w bardzo dobrym stanie - czego nie można powiedzieć o wielu lokalach oferowanych na rynku wtórnym.

Pod względem kredytowania istnieje kilka różnic między nieruchomością z rynku pierwotnego i wtórnego. W tym pierwszym przypadku kredyt wypłacany jest zwykle transzami, i aż do wypłaty ostatniej spłaca się same odsetki od udostępnionych już transz. Przez cały okres od wypłacenia pierwszej transzy do założenia księgi wieczystej danego lokalu i wpisania doń hipoteki na rzecz banku, należy uiszczać tzw. ubezpieczenie pomostowe. Warto także pamiętać, że jedynie nabywcy nieruchomości z rynku pierwotnego mogą, po spełnieniu szeregu innych warunków, korzystać z dofinansowania wkładu własnego w ramach programu Mieszkanie dla Młodych.

Rynek pierwotny papierów wartościowych

Pojęcie rynku pierwotnego używane jest także w kontekście obrotu papierami wartościowymi. Jeśli akcje, obligacje, bony skarbowe itp. nabywane są bezpośrednio od emitenta (np. za pośrednictwem banku czy domu maklerskiego), to mówi się wówczas o rynku pierwotnym. Rynek, na którym dane papiery wartościowe są przedmiotem transakcji po raz kolejny, to z kolei rynek wtórny. Świetnym przykładem rynku wtórnego jest giełda.