Słownik finansowy: R
Dostępne hasła

Rekomendacja S2 - słownik finansowy

Rekomendacja S2

Rekomendacja S2 to uzupełnienie wydane przez Komisję Nadzoru Finansowego do Rekomendacji S dotyczącej stosowania dobrych praktyk przy udzielaniu kredytów hipotecznych. Ta rekomendacja wprowadza na banki obowiązek informowania klientów o całkowitym koszcie i ryzyku zaciągania kredytu hipotecznego w obcej walucie- w szczególności koszty spreadu i informacje o ryzyku zmian kursów walutowych.

Rekomendacja S2 weszła w życie 1 lipca 2009 r.