Słownik finansowy: R
Dostępne hasła

Rozliczenie transzy - słownik finansowy

Rozliczenie transzy

Rozliczenie transzy to przedstawienie w banku dowodów wykorzystania pieniędzy pochodzących z kredytu na cel, który został określony w umowie kredytowej. Rozliczenie to może nastąpić na podstawie zdjęć nieruchomości, faktur lub opinii specjalisty (pracownik banku, rzeczoznawca majątkowy) wyznaczonego przez bank.