Słownik finansowy: R
Dostępne hasła

Rekomendacja S - słownik finansowy

Rekomendacja S

Rekomendacja S jest jedną z rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego wystosowaną do polskich banków. Dotyczy ona dobrych praktyk w zakresie zarządzania ekspozycjami
kredytowymi zabezpieczonymi hipotecznie
. Choć określenie „rekomendacja” może sugerować pewną dowolność w implementacji zachowań sugerowanych przez Komisję Nadzoru Finansowego, to banki stosują się do tych wytycznych bardzo skrupulatnie.

Obecne zasady w Rekomendacji S

Jednym z najistotniejszych zapisów Rekomendacji S jest maksymalna wysokość wskaźnika LTV, czyli wysokości kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zobowiązania. W 2014 r. ma on wynieść najwyżej 95 proc. Oznacza to, że bank może sfinansować tylko 95 proc. ceny nieruchomości, brakujące 5 proc. nabywca musi wyłożyć z własnej kieszeni. Co więcej, od 2015 r. maksymalny wskaźnik LTV będzie mógł wynieść tylko 90 proc., kredytobiorca będzie musiał samodzielnie sfinansować przynajmniej 10 proc. wartości nabywanej nieruchomości. Od 2016 r. „niedomiar” wkładu własnego powyżej LTV równego 85 proc., a od 2017 r. - powyżej 80 proc., będzie musiał być obligatoryjnie ubezpieczony ubezpieczeniem niskiego wkładu własnego (wiele banków już dziś stosuje takie zabezpieczenie).

Inną istotną zasadą Rekomendacji S jest sposób liczenia zdolności kredytowej kredytobiorcy. Dla kredytów na okres dłuższy od 30 lat (ale maksymalnie na 35 lat) bank do analizy musi przyjąć maksymalnie 30 lat. Dodatkowo, każdy bank musi ustalić własną maksymalną akceptowalną wysokość wskaźnika DtI, czyli stosunku łącznych obciążeń kredytowych kredytobiorcy do jego dochodów netto.

Rekomendacja S na przestrzeni czasu

Komisja Nadzoru Finansowego kształtem Rekomendacji S wpływa w dużym stopniu na rynek kredytów hipotecznych. Dlatego na przestrzeni czasu nowelizuje jej zapisy, reagując aktywnie na sytuację na rynku. Ostatnią Rekomendację S KNF wydała w czerwcu 2013 r., a banki miały czas na dostosowanie się do niej do 1 stycznia 2014 r. (a na niektóre zapisy - do 1 lipca 2014 r.). Możliwe jednak, że sytuacja na rynku kredytów hipotecznych będzie wymagała kolejnej zmiany zapisów Rekomendacji S.