Deweloper

Deweloper

Deweloper to przedsiębiorca, który w ramach prowadzonej działalności gospodarczej na podstawie umowy deweloperskiej zobowiązuje się do ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przeniesienia tego prawa na nabywcę. Deweloper to inwestor, który działa na rynku pierwotnym nieruchomości - buduje je z przeznaczeniem na sprzedaż.

Umowa deweloperska

Deweloper musi podpisać z osobą fizyczną nabywającą od niego lokal tzw. umowę deweloperską. Deweloper zobowiązuje się w niej do przeniesienie lub ustanowienia własności lokalu na nabywcę po zakończeniu przedsięwzięcia deweloperskiego, natomiast nabywca zobowiązuje się do spełnienia świadczenia pieniężnego na rzecz dewelopera na poczet ceny nabycia tego prawa. Umowa deweloperska musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego (inaczej byłaby nieważna). Co więcej, koszty notarialne sporządzenia aktu notarialnego oraz inne koszty zawarcia umowy muszą zostać podzielone między nabywcą a deweloperem po połowie.

Co musi zawierać umowa deweloperska?

Umowa deweloperska musi zawierać szereg zapisów i informacji, dotyczących m.in. cenę nabycia lokalu, termin przeniesienia prawa własności na nabywcę, informacje o nieruchomości na której przeprowadzone ma być przedsięwzięcie deweloperskie (np. dane o powierzchni działki i jej stanie prawnym), określenie położenia nieruchomości i usytuowania lokalu w budynku, określenie powierzchni i układu pomieszczeń oraz zakresu i standardu prac wykończeniowych które wykona deweloper, wysokość i terminy płatności nabywcy na rzecz dewelopera, numer pozwolenia na budowę, informacje o mieszkaniowym rachunku powierniczym czy określenie warunków odstąpienia od umowy deweloperskiej i warunków zwrotu środków wpłaconych do tego czasu przez nabywcę.

Mieszkaniowy rachunek powierniczy - obowiązek dewelopera

Płatności nabywcy na rzecz dewelopera odbywają się na tzw. mieszkaniowy rachunek powierniczy. Nie jest to rachunek bankowy dewelopera, a niejako rachunek przechowujący środki.  Wypłata na rzecz dewelopera następuje z takiego rachunku zgodnie z harmonogramem przedsięwzięcia deweloperskiego, po weryfikacji etapu na jaki znajduje się inwestycja.


ARTYKUŁY POWIĄZANE:
Brak planów zagospodarowania przestrzennego nie będzie już przeszkodą dla deweloperów
Przez najbliższe 10 lat wyłącznie od decyzji rady gminy będzie zależeć lokalizacja inwestycji mieszkaniowej. Dzięki specustawie deweloperzy nie tylko skrócą czas kompletowania pozwoleń, ale i zyskają możliwość prowadzenia inwestycji na terenach, które do tej pory były dla nich niedostępne, takich jak grunty rolne znajdujące się w granicach miast, tereny poprzemysłowe, powojskowe czy należące do kolei. 
Od rezerwacji po przeniesienie własności: rodzaje umów podpisywanych z deweloperem
Kupujesz mieszkanie z rynku pierwotnego? Sprawdź, kiedy i jakie rodzaje umów będziesz musiał podpisać z deweloperem, które z nich wymagają aktów notarialnych i kto zgodnie z prawem powinien za nie zapłacić.
Koszty umowy deweloperskiej 2018: cena aktu notarialnego
Koszt aktu notarialnego w ramach umowy deweloperskiej może sięgać nawet kilku tysięcy złotych. Przy mieszkaniu wartym 350 tys. zł sama taksa notariusza to wydatek rzędu nawet 2170 zł netto. Do tego trzeba doliczyć VAT, cenę 3-4 wypisów i opłaty do sądu wieczystoksięgowego. A akt notarialny podczas zakupu mieszkania z rynku pierwotnego podpisać musimy dwukrotnie.
Koniec otwartych rachunków mieszkaniowych już blisko. Czy deweloperzy podniosą ceny?
UOKiK chce zlikwidować otwarte rachunki mieszkaniowe – ale tylko te bez zabezpieczeń. Choć ich wprowadzenie miało zabezpieczyć konsumentów przed upadłością dewelopera, to w praktyce ORM nie chronią nabywców w wystarczającym stopniu. W przypadku bankructwa dewelopera, nabywcy mogą nie odzyskać części wpłaconych pieniędzy.
Ustawę deweloperską czeka nowelizacja. UOKiK zaproponował zmiany
Obowiązkowe zabezpieczenia do otwartych rachunków powierniczych, powiązanie wpłat nabywców z postępami prac budowlanych i wymagana zgoda banku na bezobciążeniowe przeniesienie własności mieszkania na nabywcę – to jedne z wielu założeń UOKiK-u, które mają się znaleźć w projekcie nowelizacji ustawy deweloperskiej.