Słownik finansowy: I
Dostępne hasła

Inwestycja - słownik finansowy

Inwestycja

Pojęcie inwestycji jest bardzo szerokie. Jedną z najczęściej stosowanych definicji jest „wyrzeczenie się bieżących, znanych korzyści na rzecz niepewnych zysków w przyszłości”. Inwestować może firma, i to zarówno w majątek trwały (czyli np. maszyny czy budynki) jak i w kadry. Swoje oszczędności czy wolne środki inwestować mogą zarówno osoby prywatne, jak i firmy czy inne jednostki, na rynku finansowym. Mówi się o inwestycjach drogowych, inwestycjach deweloperskich, ale i inwestycji w samego siebie - zatem jest to pojęcie bardzo rozległe. Zasadniczo w inwestycjach finansowych chodzi o wygenerowanie dodatkowego dochodu z własnych środków.

W co można inwestować?

Zakres możliwych inwestycji swoich oszczędności jest praktycznie nieograniczony. Do bardziej popularnych zalicza się inwestowanie w akcje, obligacje (skarbowe, municypalne, korporacyjne), jednostki funduszy inwestycyjnych, wiele osób inwestuje m.in. w nieruchomości, kruszce (np. złoto, srebro, platyna), surowce (cyna, pszenica), indeksy giełdowe, waluty, a nawet w wirtualne pieniądze, wina czy autografy.

Przed zainwestowaniem pieniędzy należy dokładnie przeanalizować poziom ryzyka, jaki wiąże się z daną inwestycją. Należy rozważyć, czy chodzi o ochronienie środków przez inflacją, czy o wygenerowanie ponadprzeciętnych zysków. Ogólnie im wyższy poziom ryzyka, a więc m.in. niebezpieczeństwo utraty części zainwestowanych środków, tym większa i szansa na wysokie zyski.

Co w banku jest inwestycją?

Bywa, że mówi się o inwestowaniu np. w lokaty bankowe. Standardowe depozyty w bankach są gwarantowane, a zyski są pewne i często z góry (w momencie inwestycji) już wiadome. Dlatego sensu stricto lokaty w bankach, jak i zdeponowanie środków na koncie osobistym czy rachunku oszczędnościowym, nie jest inwestycją.

Banki oferują jednak także (same lub we współpracy z innymi instytucjami) produkty finansowe, które z pewnością można nazywać inwestycjami. To choćby jednostki funduszy inwestycyjnych czy lokaty strukturyzowane.