Słownik finansowy: D
Dostępne hasła

Depozyt karty pojazdu - słownik finansowy

Depozyt karty pojazdu

Depozyt karty pojazdu to jedna z form zabezpieczenia w przypadku kredytów samochodowych. Ten typ zabezpieczenia polega na przekazaniu przez nabywcę bankowi kredytującemu karty pojazdu, który przyjmują ją w depozyt. W ten sposób niemożliwe jest m.in. dokonanie jakichkolwiek zmian w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, czy zbycie pojazdu przez jego właściciela bez zgody banku. Karta pojazdu oddawana jest właścicielowi dopiero po całkowitej spłacie zobowiązania.

Bywa, że do karty pojazdu zostaje dopisany bank. Wówczas, po spłacie zobowiązania, należy zadbać o usunięcie takiego wpisu.

Czasowe wydanie karty pojazdu przez bank

Bywają sytuacje, kiedy kredytobiorcy już w trakcie spłaty kredytu samochodowego potrzebna jest karta pojazdu. Przykładem jest odbiór stałego dowodu rejestracyjnego samochodu, gdyż tymczasowe jest wydawane jedynie na okres jednego miesiąca.

W celu wypożyczenia karty pojazdu z depozytu bankowego, należy złożyć u kredytodawcy odpowiedni wniosek. Jeśli raty kredytowe były dotychczas regulowane przez kredytobiorcę solidnie, wydanie karty pojazdu nie jest żadnym problemem, i sprawę załatwia się „od ręki”.

Warunkowa sprzedaż przy zabezpieczeniu depozytem karty pojazdu

Jeśli kredytobiorca dobrze spłacał kredyt samochodowy, a do końca okresu spłaty nie pozostało dużo, bank może zgodzić się na tzw. warunkową sprzedaż samochodu. Oznacza to, iż właściciel pojazdu może dokonać jego zbycia, jednocześnie zobowiązując się do uregulowania w określonym terminie zadłużenia z otrzymanym od nabywcy środków.

Nieco inaczej ma się sytuacja, kiedy depozyt karty pojazdu nie jest jedynym zabezpieczeniem, a bank skorzystał także np. z przewłaszczenia na zabezpieczenie. W takiej sytuacji w przypadku sprzedaży pojazdu bank także jest stroną sprzedającą. Karta pojazdu wydawana jest dopiero w momencie, kiedy odpowiednia suma trafi na rachunek banku, likwidując zadłużenie.