Słownik finansowy: D
Dostępne hasła

Dewaluacja - słownik finansowy

Dewaluacja

Dewaluacja to administracyjne obniżenie wartości danej waluty w stosunku do walut zagranicznych albo złota, w systemie stałego kursu walutowego. Efektem jest podwyższenie kursu walutowego - gdyż za jednostkę waluty zagranicznej trzeba zapłacić więcej niż przed dewaluacją.

Czym jest stały kurs walutowy?

Stały kurs walutowy to kurs, który może podlegać wahaniom na skutek działania sił podaży i popytu, ale tylko w pewnym określonym korytarzu. Jednym ze sposobów radzenia sobie z nadmiernymi odchyleniami od założonego poziomu (gdy bank centralny lub rząd nie jest w stanie innymi metodami obronić kursu, np. poprzez kupno walut obcych za walutę krajową) jest administracyjna decyzja o zmianie wartości waluty w odniesieniu do walut zagranicznych (albo złota).

Obniżenie wartości waluty krajowej określane jest mianem dewaluacji. Zjawiskiem przeciwnym do dewaluacji jest rewaluacja, czyli  ustawowe podwyższenie kursu waluty wobec walut odniesienia. Dewaluacja jest odpowiednikiem deprecjacji w systemie kursu płynnego.

Wpływ dewaluacji na gospodarkę kraju

Dewaluacja waluty kraju, w którym panuje system stałego kursu walutowego, pozytywnie wpływa na krajowy eksport, gdyż towary na eksport stają się tańsze. Spada natomiast opłacalność importu, gdyż cena towar z zagranicy jest wyższa (lub, innymi słowy - spada siła nabywcza pieniądza krajowego). Po operacji dewaluacji należy oczekiwać wzrostu inflacji w kraju. Dzięki dewaluacji następuje redukcja deficytu w bilansie płatniczym (gdyż zaczyna się więcej eksportować, a mniej importować).