Słownik finansowy: D
Dostępne hasła

Dyskontowanie - słownik finansowy

Dyskontowanie

Dyskontowanie to proces obliczania wartości bieżącej danej kwoty pieniędzy na podstawie jej wartości w określonym momencie w przyszłości. Dzięki dyskontowaniu można dowiedzieć się, ile dziś warty jest dany przepływ pieniężny, który otrzyma się w przyszłości. Za pomocą dyskontowania można stwierdzić, jakich środków należy się zrzec obecnie na rzecz przepływów w przyszłości.

Dyskontowanie - odwrotna kapitalizacja

Dyskontowanie to proces odwrotny do kapitalizacji. Dzięki kapitalizacji wiadomo, ile dziś znana kwota pieniędzy będzie warta w przyszłości. Z kolei dyskontując znaną kwotę którą będzie się miało do dyspozycji w przyszłości, oblicza się bieżącą wartość tej sumy.

Dla przykładu - dzięki dyskontowaniu można dowiedzieć się, jaką kwotę należy ulokować np. na rocznej lokacie o oprocentowaniu 5 proc. w skali roku (o jednorazowej kapitalizacji odsetek na koniec okresu ulokowania środków), aby za rok posiadać 10 tys. zł. Okazuje się, że na takim depozycie należałoby ulokować ok. 9 610,77 zł (uwzględniono 19-procentowy podatek od zysków kapitałowych). Innymi słowy, przepływ pieniężny w wysokości 10 tys. zł za rok dzisiaj jest wart ok. 9 611 zł. Lokujący powinien się zastanowić, czy woli 9 611 zł dziś, czy 10 00 zł za rok.

Wzór na dyskontowanie

Formułę na dyskontowanie można zapisać w następującej postaci: PV=FV/[(1+r/n)^(n*m)]. PV to aktualna wartość danej kwoty, FV to jej wartość przyszła, r to stopa dyskonta czyli oprocentowanie danej lokaty (uwaga - aby uwzględnić podatek od zysków kapitałowych należy do obliczeń wziąć 81% wartości r), n to częstotliwości kapitalizacji odsetek w ciągu roku, zaś m oznacza liczbę lat oszczędzania.

Przykładowo - jeśli za 3 lata klient chce mieć 50 tys. zł, to aktualnie na lokacie z kapitalizacją miesięczną o oprocentowaniu 10 proc. w skali roku musi ulokować 39 245,61 zł. Wzór wyglądałby w tym przypadku następującą: PV=50000/[(1+81%*10%/12)^(12*3)