Słownik finansowy: D
Dostępne hasła

Druga hipoteka - słownik finansowy

Druga hipoteka

Kredyt Druga hipoteka (ang. secondary mortgage loan) to typ kredytu, którego zabezpieczeniem jest hipoteka na nieruchomości, która już jest obciążona hipoteką na rzecz innego kredytodawcy.

W przypadku kredytu Druga hipoteka, wpis hipoteczny na rzecz nowego kredytodawcy trafia na drugie (lub kolejne) miejsce w księdze wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie zobowiązania. Takie zabezpieczenie jest bardziej ryzykowne, gdyż w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy, gdyby miało dojść do egzekucji i licytacji zabezpieczenia, wierzytelności są pokrywane w kolejności takiej jak w księdze wieczystej, czyli najpierw zostaną zaspokojone wierzytelności kredytodawcy z pierwszego miejsca w księdze wieczystej. Wierzytelności drugiego kredytodawcy zostaną zaspokojone tylko wówczas, gdy coś z uzyskanej w drodze licytacji kwoty pozostanie. Z tego powodu banki rzadko decydują się na taką formę zabezpieczenia.

Kredyt Druga hipoteka może być przyznany na kwotę, która wraz z kredytem od banku z pierwszego miejsca w księdze wieczystej nie przekracza ustalonego przez bank progu LtV (czyli wysokości kredytu do wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenia), np. 80 proc. Ponadto okres spłaty nie jest tak długi jak w przypadku standardowych kredytów hipotecznych, może wynieść np. 10 czy 15 lat.

Kredyt Druga hipoteka może być przeznaczony na różne cele - np. zakup samochodu czy sprzętu RTV/AGD, wyjazd czy opłacenie studiów dziecka. Jego oprocentowanie jest nieco wyższe niż kredytów hipotecznych, jest to natomiast rozwiązanie dużo tańsze w zestawieniu np. do kredytu gotówkowego czy samochodowego. Za tą formą przemawiają nie tylko niższe odsetki, ale także m.in. możliwość uzyskania wyższej kwoty kredytu czy dłuższego okresu spłaty.