Słownik finansowy: T
Dostępne hasła

Termin płatności - słownik finansowy

Termin płatności

Termin płatności to w przypadku kredytów czy pożyczek dzień spłaty zobowiązania albo jego raty. Termin używany jest także m.in. w przypadku kart kredytowych, i oznacza dzień, do którego musi zostać wykonana przynajmniej spłata minimalna zadłużenia.

Termin płatności raty kredytu

Terminy płatności rat bank ustala zwykle z klientem w trakcie negocjacji. Są one także zawarte w harmonogramie spłat kredytu, przesyłanym kredytobiorcy. Często klienci przy wyborze dnia spłaty biorą pod uwagę m.in. dzień wpływu ich wynagrodzenia na rachunek czy terminy płatności innych zobowiązań cyklicznych. W ten sposób zabezpieczają się przed sytuacją, gdy muszą opłacić ratę kredytu a już w danym miesiącu wydali całą swoją pensję.

Jeśli jednak kredytobiorcy już w trakcie spłaty kredytu z jakichś przyczyn nie odpowiada ustalony termin płatności, ma zwykle także możliwość jego zmiany. Tutaj jednak wiele zależy od banku czy rodzaju kredytu. Niektóre (choć nieliczne) w ogóle nie dają szansy na zmianę terminu płatności, inne zrobią to właściwie bez żadnych formalności, a jeszcze inne sporządzą aneks do umowy kredytowej. Co ważne, niemal zawsze zmiana terminu płatności wiąże się z koniecznością poniesienia dodatkowego kosztu, nawet rzędu kilkuset złotych.

Możliwe często jest także ominięcie jednego czy kilku terminów płatności, czyli czasowe zawieszenia całej raty lub tylko części kapitałowej kredytu. Takie rozwiązania to wakacje kredytowe oraz karencja w spłacie kredytu.

Termin płatności w przypadku kart kredytowych

W przypadku kart kredytowych, termin płatności to dzień określona w comiesięcznym zestawieniu transakcji, do którego konieczna jest całkowita lub częściowa spłata zadłużenia. Jeśli użytkownik karty w terminie płatności spłaci całe zadłużenie powstałe w danym okresie rozliczeniowym, to nie zapłaci żadnych odsetek (okres bezodsetkowy). Zwykle w terminie płatności należy uregulować przynajmniej 5 proc. zadłużenia.