Słownik finansowy: W
Dostępne hasła

Wakacje kredytowe - słownik finansowy

Wakacje kredytowe

Wakacje kredytowe to czasowe zawieszenie płatności całej raty kredytowej.

Wakacje kredytowe - wątpliwości w nomenklaturze

Istnieją dwa sposoby czasowego zawieszenia spłaty kredytu - wakacje kredytowe oraz karencja w spłacie kredytu. Pierwsze dotyczy zawieszenia płatności całej raty, drugie -  tylko części kapitałowej (odsetki należy spłacać cały czas). Niemniej same banki z pewną dobrowolnością stosują te pojęcia, dlatego decydując się na wakacje kredytowe warto dokładnie dowiedzieć się, jaką część raty kredytu zawiesi bank.

Dla kogo wakacje kredytowe?

Wakacje kredytowe są zwykle przyznawane wyłącznie na jedną ratę w roku. Dlatego trudno to rozwiązanie uznać za pomocne w przypadku problemów finansowych kredytobiorcy, chyba, że naprawdę tymczasowych, które da się szybko rozwiązać. Wakacje kredytowe bardziej przydają się w przypadku konieczności poniesienia jednorazowego wydatku (i przeznaczenia na ten cel środków którymi spłaciłoby się ratę). Przykładowo, wiele osób decyduje się na wakacje kredytowe w okresie urlopowym, w celu opłacenia wczasów.

Jak załatwić sobie wakacje kredytowe?

Chęć zawieszenia płatności raty należy zgłosić w swoim banku ok. 2 tygodni przed terminem płatności wynikającym z harmonogramu spłat. Każdy bank jednak indywidualnie określa procedurę zgłaszania chęci skorzystania z wakacji kredytowych, m.in. wyprzedzenie z jakim trzeba tę chęć wyrazić.

Banki nie wymagają motywowania potrzeby skorzystania z wakacji kredytowych, podobnie jak spisywania aneksu do umowy kredytowej. Jeśli kredytobiorca dotychczas rzetelnie spłacał kredyt, bank nie powinien robić mu problemów i zgodzi się na wakacje kredytowe.

Co po wakacjach kredytowych?

Standardowym rozwiązaniem stosowanym przez banki po wakacjach kredytowych jest po prostu stworzenie nowego harmonogramu spłat z lekko  podwyższonymi ratami (kapitał niespłacony w tej zawieszonej racie jest rozłożony na pozostałe). Możliwe jest oczywiście na życzenie kredytobiorcy np. wydłużenie okresu spłaty, ale to wymaga już formy aneksu do umowy kredytowej.