13.12.2011, 13:32

Kredyty mieszkaniowe coraz droższe. Kredytometr Comperii.

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Okres świąteczny zbliża się wielkimi krokami. Niestety, posiadacze kredytów mieszkaniowych będą mieli mniej pieniędzy na Bożonarodzeniowe prezenty, ponieważ w listopadzie wzrosły raty zobowiązań wyrażonych nie tylko w polskim złotym, ale także w euro, dolarze amerykańskim oraz franku szwajcarskim.

Czym jest Kredytometr Comperii?

Kredytometr Comperii pokazuje zmiany wysokości rat kredytów hipotecznych w ostatnim czasie. Do przeprowadzenia prawidłowej analizy wykorzystano modelowy kredyt zaciągnięty w październiku 2008 roku w kwocie 200 tys. zł, którego okres spłaty wynosi 30 lat. Zobowiązanie jest wyrażone w polskim złotym oraz trzech najważniejszych walutach obcych tj. euro, dolarze amerykańskim i franku szwajcarskim.

Złoty traci na wartości

Po październikowej odwilży na rynku walutowym, listopad przyniósł ochłodzenie nastrojów panujących w światowej gospodarce. Przełożyło się to bezpośrednio na osłabienie polskiego złotego wobec najważniejszych walut obcych. Niestety, nie jest to dobra informacja dla posiadaczy kredytów walutowych, ponieważ wysokość rat ich zobowiązań wzrosła.

Tabela nr 1:Kredytometr Comperii - kursy walut

 
Kurs spłaty
 
data
Zmiana od
 
28-11-2011
Zmiana
tygodniowa
Zmiana
miesięczna
 Zmiana
półroczna
Zmiana
roczna
CHF
3,79 zł
0,09 zł
0,14 zł
0,45 zł
3,79 zł
EUR
4,64 zł
0,08 zł
0,19 zł
0,56 zł
4,64 zł
USD
3,48 zł
0,10 zł
0,28 zł
0,59 zł
3,48 zł
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

W minionym miesiącu polski złoty najwięcej stracił wobec dolara amerykańskiego. Kurs amerykańskiej waluty wobec PLN wzrósł bowiem o 28 groszy. Jeszcze w październiku za jednostkę waluty ze Stanów Zjednoczonych trzeba było płacić w granicach 3,20 zł., a w ostatnim tygodniu przebił on barierę 3,40 zł.

Nieco mniejsze straty odnotowała nasza rodzima waluta wobec euro. W tym przypadku miesięczna zmiana kursu wyniosła 19 groszy. Wynika to po części z wciąż nie rozwiązanych problemów z zadłużeniem krajów Strefy Euro i tym samym niepewnej sytuacji w światowych finansach.

W trochę lepszej sytuacji są posiadacze kredytów wyrażonych we frankach szwajcarskich. W tym wypadku miesięczne osłabienie polskiego złotego wobec CHF było równe 14 groszy. Nie wynika to jednak z wyjątkowej siły naszej waluty wobec szwajcarskiej, a z wrześniowej interwencji Narodowego Banku Szwajcarii, który będzie kontynuował swoje działania w przypadku wystąpienia niekorzystnych zmian w tym obszarze.

Stopy w Europie nareszcie w dół

Oprocentowanie kredytów hipotecznych analizowanych zobowiązań w minionym miesiącu zachowywało się względnie stabilnie. Zmiany, jakie zaobserwowano, były stosunkowo niewielkie i wynikały raczej z nastrojów panujących na rynku. Wyjątkiem są tu kredyty eurowe, których oprocentowanie wyraźnie spadło.

Tabela nr 2: Kredytometr Comperii - oprocentowanie

 
Oprocentowanie
 
data
Zmiana od (w punktach procentowych)
 
28-11-2011
Zmiana
tygodniowa
Zmiana
miesięczna
 Zmiana
półroczna
Zmiana
roczna
PLN
5,94%
0,00%
0,05%
0,49%
1,09%
CHF
1,42%
0,00%
0,01%
-0,13%
-0,12%
EUR
2,95%
0,00%
-0,11%
0,03%
0,44%
USD
2,23%
0,03%
0,08%
0,26%
0,22%
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Największa miesięczna zmiana oprocentowania dotyczy zobowiązań wyrażonych w euro. Wyniosła ona -0,11 p.p. i jest spowodowana ostatnią decyzją Europejskiego Banku Centralnego, który na początku bieżącego miesiąca obniżył stosowaną przez siebie główną stopę procentową z poziomu 1,5 do 1,25 proc.

Interesująco wyglądają oprocentowania kredytów w polskim złotym i w dolarze amerykańskim. W listopadzie obydwie te zmienne wzrosły odpowiednio o 0,05 p.p. i 0,08 p.p. Zachowanie to jest o tyle intrygujące, że nie wynika z decyzji banków centralnych, a tylko i wyłącznie z zachowań rynkowych. Jeszcze miesiąc temu stawka rynkowa WIBOR 3M wynosiła 4,90 proc., a obecnie kształtuje się na poziomie 4,95 proc. Podobnie LIBOR 3M USD wynosił 0,43 proc. a teraz jest równy 0,51 proc.

Najmniejsze wahania odnotowano w przypadku franka szwajcarskiego- zaledwie 0,01 p.p

Raty wszystkich kredytów górę

Wysokość rat analizowanych zobowiązań wzrosła w przypadku zarówno polskiego złotego, jak i obserwowanych walut obcych. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że, o ile w przypadku PLN za wzrostem wysokości raty stoi sama zmiana oprocentowania, to w przypadku kredytów denominowanych w walutach obcych główny wpływ miały niekorzystne wahania na rynku walutowym-osłabienie złotego.

Tabela nr 3: Kredytometr Comperii - wysokość rat

 
Wysokość raty
 
data
Zmiana od
 
28-11-2011
Zmiana
tygodniowa
Zmiana
miesięczna
 Zmiana
półroczna
Zmiana
roczna
PLN
1 191,40 zł
0,00 zł
6,40 zł
62,09 zł
136,01 zł
CHF
1 139,65 zł
28,33 zł
43,33 zł
116,98 zł
194,84 zł
EUR
1 036,67 zł
18,16 zł
28,12 zł
128,62 zł
175,75 zł
USD
979,09 zł
31,35 zł
88,17 zł
193,95 zł
143,25 zł
Źródło: porównywarka finansowa Comperia.pl

Szczególne powody do zmartwień mają klienci posiadający zobowiązania w dolarze amerykańskim. W ich przypadku miesięczna zmiana płaconych rat kredytowych wyniosła prawie 90 złotych. Na kolejnych miejscach znaleźli się posiadacze kredytów we franku szwajcarskim, rata wyższa o ponad 43 złote i kredytów w euro - o 28 złotych. Zestawienie tym razem zamykają osoby zadłużone w polskim złotym. W ich przypadku można mówić wręcz o „szczęściu”, gdyż w odniesieniu do zmian widocznych przy kredytach walutowych, kwota 6,40 złotego nie robi dużego wrażenia.

Ostatni wzrost wysokości płaconych rat kredytów hipotecznych na pewno nie jest dobrą informacją dla osób posiadających takie zobowiązania, ponieważ w większym stopniu nadwyręża ich budżet domowy. Należy jednak mieć nadzieję, że aktualnie niepewna sytuacja w światowej gospodarce zostanie szybko rozwiązana, a przyszła publikacja kredytometru będzie już miała bardziej pozytywny wydźwięk.


Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (13.12.2011).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2773 artykuły -

zobacz inne artykuły tego autora

Zobacz dyskusje na forum