Dom bez świadectwa energetycznego sprzedasz tylko do kwietnia

2024-02-20 10:29:15

Od 1 kwietnia br. w życie wejdzie obowiązek posiadania świadectwa energetycznego przez osoby, które chcą sprzedać dom jednorodzinny.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem informującym o zapotrzebowaniu na energię, która ma posłużyć do ogrzania kubatury, podgrzania wody, wentylowania i oświetlenia pomieszczeń oraz na potrzeby działania klimatyzacji. Na świadectwie będzie podany wskaźnik EP, odnoszący się do rocznego zapotrzebowania energii w przeliczeniu na metr kwadratowy.

Do tej pory konieczność wyrobienia świadectwa charakterystyki energetycznej dla domu jednorodzinnego dotyczyła jedynie budynków oddanych do użytkowania po 2009 r. Już z początkiem kwietnia dokument ten będzie musiał zostać wystawiony również dla starszych domów, które właściciele zamierzają sprzedać.

Świadectwa energetyczne wystawić mogą jedynie firmy do tego certyfikowane, zajmujące się profesjonalnym przeprowadzaniem audytów energetycznych. To, czy dany kontroler posiada uprawnienia do wystawiania świadectw, sprawdzisz w wykazie Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Opłata za wydanie świadectwa energetycznego kosztuje średnio 1000 zł. Sam dokument jest ważny przez dziesięć lat. Po upływie tego czasu w przypadku zamiaru sprzedaży domu audyt należy wykonać ponownie.

Co istotne, nowe świadectwo powinniśmy zorganizować każdorazowo po remoncie budynku, który zmienia poziom zużycia energii, a więc np. po wymianie okien, pieca czy dociepleniu ścian.

Za brak świadectwa charakterystyki energetycznej grozi grzywna rzędu kilku tysięcy złotych, a jej ostateczna wysokość będzie ustalana indywidualnie przez notariusza podczas sporządzania aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam