Czym WIBID różni się od WIBOR-u?

2016-10-11 16:23:31

WIBOR®, WIBID®, stopy referencyjne... enigmatycznie brzmiących terminów finansowych, które pojawiają się zarówno w umowach pożyczek, jak i lokat, jest wiele. Dziś w prostych słowach wyjaśnimy Wam te kluczowe dla poprawnego zrozumienia najważniejszych rodzajów umów, jakie większości konsumentom przychodzi podpisywać z bankami.

WIBOR® (skrótowiec od Warsaw Interbank Offer Rate) jest stawką referencyjną, która określa oprocentowanie, po jakim banki godzą się w danej chwili pożyczać pieniądze innych bankom na rynku warszawskim podczas fixingu. Warszawa jest przy tym jedynie miejscem dokonania transakcji. Fixing z kolei należy rozumieć jako działania, które prowadzą do ustalenia stawek referencyjnych WIBOR® i WIBID®, które będą obowiązywały na polskim rynku bankowym.

WIBID® (skrótowiec od Warsaw Interbank Bid Rate) wyznacza tymczasem stopę procentową, po jakiej banki zgadzają się przyjmować depozyty.

Zarówno WIBOR, jak i WIBID są ustalane oddzielnie dla różnych okresów trwania tych pożyczek, np. jednodniowego, miesięcznego, trzymiesięcznego, półrocznego, rocznego.

WIBOR® a rynek kredytowy

WIBOR® jest stopą bazową kredytów udzielanych w polskim złotym. Wraz z marżą (która jest stałym elementem oprocentowania kredytów) tworzy nominalną stopę procentową dla umów kredytowych. W przypadku kredytów gotówkowych najczęściej stosuje się do tego celu WIBOR® 3M, który jest aktualizowany co 3 miesiące. Oznacza to, że jeśli w tym czasie stopa ta wzrośnie lub zmaleje, zmiana zostanie uwzględniona w wysokości oprocentowania kredytu (nie dotyczy kredytów ze stałym oprocentowaniem), wpływając na zmianę wysokości bieżących rat. W przypadku kredytów hipotecznych stosuje się także WIBOR® 6M i 12M.

WIBID® a rynek depozytowy

Analogicznie do tego, jak WIBOR wpływa na oprocentowanie kredytów, tak WIBID® jest stopą, na której banki opierają swoje oferty depozytowe. Oznacza to, że od wartości WIBID-u® ustana jest oprocentowanie aktualnie proponowanych konsumentom i firmom lokat oraz kont oszczędnościowych.

Ilona Maciejuk

Słownik finansowy
Kalkulatory

Szukasz kredytu gotówkowego? Chcesz zaoszczędzić? A może nowa inwestycja się kroi? Z nami wszystko przekalkulujesz!

Sprawdzam