28.04.2010, 11:47

Kredyt indeksowany i denominowany - sprawdź, jaki kredyt hipoteczny oferuje bank!

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

Jakiś czas temu, wyjaśniliśmy czym różni się kredyt indeksowany od kredytu denominowanego. Wskazaliśmy, że przy wyborze najlepszej oferty kredytu hipotecznego w walucie obcej, warto wziąć pod uwagę fakt, czy kredyt ten jest indeksowany czy denominowany. Szczególne znaczenie ma to dla tych z Was, którzy biorą kredyt na zakup mieszkania na rynku pierwotnym
lub budują dom.
Przypomnijmy-podstawowa różnica pomiędzy kredytem denominowanym a kredytem indeksowanym jest taka, że w tym pierwszym kwota kredytu w umowie z bankiem wyrażona jest <br>w walucie kredytu, a więc np. w euro. Co to oznacza? To, że w momencie wypłaty kredytu, kwota ta jest przeliczana na PLN po aktualnym kursie walutowym. Jeśli więc kurs ten w momencie wypłaty całego kredytu lub jego transz będzie niższy niż w dniu  udzielenia kredytu, to wypłacona kwota w złotych będzie niższa od tej wpisanej we wniosku kredytowym. Nie jest to więc korzystne szczególnie dla tych, którzy starają się o kredyt na zakup mieszkania od dewelopera lub budowę domu, a więc te, które wypłacane są w transzach, czasami przez okres kilkunastu miesięcy. W takim przypadku ryzyko niekorzystnej zmiany kursu (a więc spadku wartości waluty, w której brany jest kredyt) jest zbyt wysokie.
 
Kredyt indeksowany
Kredyt indeksowany do waluty obcej to kredyt, w którym kwota zadłużenia podana jest w złotych. Dopiero w momencie wypłaty transzy kwota zadłużenia przeliczana jest na walutę kredytu. W ten sposób wybierając kredyt indeksowany wiesz, że dostaniesz tyle „złotówek” o ile wnioskowałeś. To doskonałe rozwiązanie w przypadku kredytów wypłacanych w transzach.
 

 
 
Poniżej prezentujemy zestawienie banków i informacji jaki rodzaj kredytu walutowego oferują: kredyt indeksowany czy denominowany.
 
Bank
Kredyt denominowany?
Kredyt Indeksowany?
Komentarz
Alior Bank
X
TAK
X
BZ WBK
X
Tak
Oferta kredytów hipotecznych w EUR bazuje na kursie z dnia uruchomienia takiego kredytu - system podstawia kurs z aktualnie obowiązującej Tabeli.
BOŚ
Tak
X
X
BPH
X
Tak
X
Deutsche Bank
Tak
X
Bank dopuszcza złożenie wniosku o udzielenie kredytu walutowego przez Klienta z określeniem kwoty w PLN. W takich sytuacjach kwota kredytu z wniosku musi zostać przeliczana na walutę obcą tak, aby w umowie kwota kredytu mogła już zostać określona w tej walucie obcej. Kurs stosowany przez Bank do przeliczenia - o zastosowaniu którego Kredytobiorca jest informowany na wniosku kredytowym - jest kursem kupna danej waluty z właściwej tabeli kursów Banku z dnia poprzedzającego dzień zarejestrowania umowy kredytowej w systemie informatycznym Banku.  
DnB NORD
X
Tak
X
Kredyt Bank
Tak
X
 
mBank
X
Tak
Przeliczenie kredytu/pożyczki hipotecznej na walutę kredytu dokonywane jest po kursie z dnia uruchomienia kredytu.
MultiBank
X
Tak
Przeliczenie kredytu/pożyczki hipotecznej na walutę kredytu dokonywane jest po kursie z dnia uruchomienia kredytu.
Nordea
Tak
X
Przeliczenie kredyty na złote następuje po kursie z dnia uruchomienia kredytu/transzy
Tak
 X
 
W przypadku kredytów udzielanych na finansowanie inwestycji znajdującej się na terenie Polski kredyty wypłacane są w PLN a w przypadku finansowania inwestycji za granicą – w walucie kredytu lub w innej walucie – pod warunkiem, że jej kurs jest notowany w tabeli kursów walut PKO Banku Polskiego.

W przypadku przeliczenia kwoty kredytu z PLN na walutę kredytu Bank stosuje kurs kupna dla dewiz z dnia złożenia wniosku kredytowego.
Polbank
 X
Tak
 
Raiffeisen Bank
Tak
 X
 Kwota transzy przeliczana jest na PLN po kursie uruchomienia kredytu, z danego dnia.
 
Kredyt indeksowany czy denominowany? Sprawdź dokładne różnice!
 
Comperia.pl

 

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (28.04.2010).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2750 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora