2010-04-08 15:23:00

Kredyt indeksowany a denominowany - gdzie tkwi różnica?

Kredyty walutowe znów są w centrum zainteresowania klientów i samych banków. Po kilkunastu miesiącach dominacji kredytów złotowych (głównie w ramach programu Rodzina na Swoim), kredyty w obcej walucie są znów dostępne i cieszą się coraz większą popularnością. Dziś Comperia tłumaczy czym różni się kredyt walutowy indeksowany od denominowanego. Sprawdź różnicę, szczególnie jeśli Twój kredyt wypłacany jest w transzach!

Kredyt indeksowany - wiesz ile dostaniesz „złotówek”

Kredyt indeksowany walutą jest to kredyt, w którym wiesz dokładnie jaką kwotę w złotych dostaniesz przy wypłacie kredytu. Po prostu, jeśli bank posiada w swojej ofercie ten typ kredytu walutowego, to w umowie kredytowej kwota kredytu będzie wyrażona w PLN. To oznacza, że dopiero w momencie wypłaty kredytu kwota ta zostanie przeliczona po aktualnym kursie na daną walutę kredytu. Jeśli więc wnioskujesz o 200 tys. zł, to taka kwota jednorazowo czy w transzach, niezależnie od bieżącego kursu waluty, zostanie wypłacona na Twoje konto bądź konto sprzedającego nieruchomość.
 
Kredyt denominowany - wszystko zależy od kursu
W przypadku kredytu denominowanego bank podaje kwotę kredytu (zarówno na decyzji kredytowej, jak i umowie) w danej walucie kredytu (np. w EUR). Bank przelicza po prostu kwotę w PLN, o którą wnioskowałeś po kursie z dnia decyzji kredytowej. W umowie kredytowej będziesz miał zapis, w którym widniej np. kwota 50 tys. EUR, którą pożyczyłeś od banku. Później, w trakcie wypłaty kredytu, kwota ta będzie przeliczana na złote po aktualnym kursie w dniu wypłaty (całej kwoty kredytu lub jego transzy). W tym przypadku nie wiesz więc jaka ostatecznie kwota kredytu liczona w PLN zostanie Ci wypłacona - jeśli kurs z dnia wypłaty kredytu będzie niższy niż w momencie wydawania decyzji kredytowej to ostateczna kwota kredytu w PLN będzie niższa od tej, o którą wnioskowałeś!
 
Co wybrać?
Jak widać kredyt denominowany niesie ze sobą ryzyko tego, że deweloper, sprzedawca nieruchomości lub Ty sam (jeśli budujesz dom systemem gospodarczym) możesz otrzymać z kredytu mniej złotych niż kwota, o którą wnioskowałeś (jeśli kurs danej waluty w międzyczasie spadnie). W takim przypadku różnicę będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni. A w przypadku kredytu hipotecznego, nawet przy niewielkiej zmianie kursu walutowego może to być nawet kilkanaście czy kilkadziesiąt tysięcy złotych!
 
 
Jeśli więc budujesz dom lub kupujesz mieszkanie na rynku pierwotnym (a więc Twój kredyt jest wypłacany w transzach, przez kilka/kilkanaście miesięcy) to wybieraj kredyt indeksowany do waluty obcej. Oto przykład, dlaczego jest to bardzo istotny element wyboru kredytu:
 
Wnioskowana kwota kredytu: 300 tys. zł
Wypłata w IV transzach po 75 tys. zł
Waluta kredytu: EUR
Kurs, przy którym bank ustala kwotę kredytu denominowanego: 4,09 zł
Kwota kredytu w EUR (w przypadku kredyty denominowanego): 73 349,63 EUR (300000/4,09)
 
Przykładowy harmonogram wypłaty transz w wariancie kredytu indeksowanego i denominowanego:
 
 
Kredyt indeksowany
Kredyt denominowany
Kurs wypłaty EURPLN
I transza
75 000,00 zł
75 000,00 zł
4,05 zł
II transza
75 000,00 zł
75 000,00 zł
4,02 zł
III transza
75 000,00 zł
75 000,00 zł
3,99 zł
IV transza
75 000,00 zł
68 466,98 zł
3,94 zł
Suma kredytu w złotych
300 000,00 zł
293 466,98 zł
X
Suma kredytu w EUR
75 007,76 zł
73 349,63 zł
Źródło: obliczenia własne Comperia.pl
 
 
Jeśli więc kurs danej waluty będzie spadał (poniżej 4,09 zł), to klient w naszym przykładzie otrzyma mniej kredytu w złotych niż wnioskował. Z uwagi na spadek kursu EUR/PLN kredytobiorcy zabrakło ponad 6 tys. zł w ostatniej transzy. Po prostu pierwotna kwota kredytu (73 tys. EUR) wystarczyła na wypłatę trzech transz po 75 tys. zł i ostatniej transzy w wysokości 68 466, 98 zł. Wszystko przez spadający kurs EUR/PLN…
 

 
 
Różnica w wysokości ponad 6 tys. zł musi w takim przypadku być pokryta z kieszeni kredytobiorcy. Lepiej więc unikać takiego ryzyka.
 
A co jeśli kurs waluty będzie rósł? Cóż, wtedy bank nie wypłaci Ci większej kwoty kredytu - od razu pójdzie to na wcześniejszą spłatę kredytu, tak by Twój wypłacony kredyt nie był większy od kwoty, o którą wnioskowałeś.

Masz swoje doświadczenia z kredytem denominowanym? Podziel się nimi na naszym forum!

Comperia.pl

2010-04-08
Top 3 kredyty hipoteczne
Rodzaj
Kwota
Okres
lat
Pokaż
Bank
Oprocentowanie
1
3.6 %
2
3.7 %
3
3.8 %
Kredyty hipoteczne