04.01.2012, 14:38

Koszty kredytów w euro w 2011 roku były bardzo stabilne- Barometr Hipoteczny

Ocena: 1 gwiazdka Ocena: 2 gwiazdki Ocena: 3 gwiazdki Ocena: 4 gwiazdki Ocena: 5 gwiazdek Ocena: 6 gwiazdek Ocena: 7 gwiazdek Ocena: 8 gwiazdek Ocena: 9 gwiazdek Ocena: 10 gwiazdek

Ocena: 0     / 10 (oddano 0 głosów)

W weekend zakończył się 2011 rok. Pora zatem na całoroczne podsumowanie wydarzeń na rynku kredytów hipotecznych. Najbardziej stabilnie zachowywały się kredyty udzielane w euro.

Konstrukcja wskaźnika

Wskaźnik obejmuje wszystkie elementy oferty kredytowej składające się na koszt dla klienta, a więc:
- prowizję
- wszelkiego rodzaju ubezpieczenia (niskiego wkładu, na życie, inne wymagane przez bank)
- odsetki
- spread (w przypadku kredytów walutowych)
- wycenę nieruchomości

Wskaźnik odnosi się do kosztu kredytu w dniu jego publikacji. W przypadku kredytów walutowych wskaźnik uwzględnia miesięczną zmianę kursów walutowych oraz spread walutowy. Barometr Hipoteczny jest wyliczany zawsze dla kredytu o tej samej wysokości (250 tys. zł) i o tym samym okresie spłaty (30 lat).

Wskaźnik pokazuje średni koszt kredytu dla 10 najtańszych ofert bankowych.
Komentując zmiany barometru możemy wskazywać na przyczyny tego zjawiska (zmiana oprocentowania, kosztów przyznania, wysokości spreadu itd.). Historia publikacji wskaźnika czytelnie prezentuje procesy dokonujące się na rynku kredytów hipotecznych.
Wskaźnik przyjmuje wartości w punktach. Każdy 1 tys. zł kosztu to jeden punkt. Jeżeli np. całkowity koszt kredytu wynosi 300 tys. zł, wówczas wysokość wskaźnika wyniesie 300 pkt.

Wysokość kredytu: 250 tys. zł
Wartość nieruchomości: 360 tys. zł
Okres spłaty: 30 lat
Raty równe
Przelicznik: 1 punkt = 1 tys. zł

 
9.11
10.11
11.11
12.11
CHF
487
-
-
-
PLN
578
577
584
586
EUR
497
468
480
478
USD
733
620
702
662

 

Komentarz

Ostatni w tym roku odczyt barometru nie odbiega bardzo od wartości, jakie zostały odnotowane w poprzednim miesiącu. Wyjątek w tym względzie stanowią zobowiązania wyrażone w dolarze amerykańskim, dla których grudniowy barometr wyniósł 662 punkty, co oznacza zmianę w odniesieniu do listopada o -40 punktów.

Obserwując zachowanie barometru dla kredytów wyrażonych w dolarze amerykańskim w ujęciu całorocznym widać, że do lipca br. kolejne odczyty znajdowały się na coraz niższych poziomach. Zdecydowana zmiana tego trendu nastąpiła dopiero w ostatnich czterech miesiącach 2011r., kiedy to wartość barometru przekroczyła dwukrotnie poziom 700 punktów. Główną przyczyną takiego zachowania było, obserwowane od września, mocne osłabienie polskiego złotego wobec waluty ze Stanów Zjednoczonych.

Jeśli chodzi o zobowiązania wyrażone w euro, to wartości, jakie przyjmował barometr w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, należały do najbardziej stabilnych. W okresie od stycznia do grudnia br. zawierały się one bowiem w przedziale od 466 do 497 punktów. Oznacza to, że wielkość przedziału w jakim odnotowywano kolejne odczyty wyniosła tylko 31 punktów. Grudniowy odczyt tego parametru wyniósł 478 pkt.

W podobny sposób zachowywały się zobowiązania w polskim złotym. W ich przypadku całoroczne zmiany zawarły się w przedziale 43 punktów. Obserwując kredyty w PLN, na uwagę zasługuje także fakt, że przez pierwsze 5 miesięcy tego roku, maksymalne odczyty barometru nie przekraczały 551 punktów. Dopiero od czerwca wartość tej zmiennej systematycznie rosła osiągając w grudniu poziom 586 punktów. Sytuację taką należy tłumaczyć nieprzerwanym wzrostem stóp rynkowych WIBOR w analizowanym okresie.

Nieco bardziej skomplikowane jest ocenienie zachowania barometru dla kredytów we franku szwajcarskim. Wynika to przede wszystkim z tego, że od sierpnia br. polskie banki znacząco ograniczały, a w efekcie nawet całkowicie wycofały z oferty, zobowiązania udzielane w tej walucie. Sytuacja taka spowodowała, że obiektywna ocena całorocznego zachowania barometru dla zobowiązań w tej walucie jest po prostu niewykonalna.

Autor: Jacek Kasperczyk
Comperia.pl

Wymienione w tekście informacje, liczby i oferty są aktualne w dniu powstania artykułu (04.01.2012).

Podziel się:

Wykop

Comperia.pl w Google+
Ekspert Comperia.pl
2765 artykułów -

zobacz inne artykuły tego autora