Słownik finansowy: S
Dostępne hasła

Spread walutowy - słownik finansowy

Spread walutowy

Spread walutowy to różnica (w ujęciu liczbowym i procentowym) między ceną kupna danej waluty a jej ceną sprzedaży stosowaną przez bank albo kantor.

Jak obliczyć spread walutowy?

Aby zrozumieć pojęcie spreadu walutowego, należy zaznajomić się z pojęciami kursu kupna danej pary walut oraz jej kupna sprzedaży. Kurs kupna np. CHF/PLN wskazuje po jakiej cenie bank czy kantor wymienia franki na złote (kupuje franki). Przykładowo, jeśli kurs kupna CHF/PLN wynosi 3,30, to klient za każdego przyniesionego franka szwajcarskiego otrzyma 3,30 zł.

Przeciwieństwem dla kursu kupna jest kurs sprzedaży danej pary walut. Na przykładzie pary CHF/PLN - jej kurs sprzedaży pokazuje po jakiej cenie bank czy kantor wymienia złote na franki szwajcarskie (sprzedaje franki). Kurs sprzedaży CHF/PLN na poziomie 3,40 informuje, że aby otrzymać 1 franka należy zapłacić 3,40 zł.

Spread walutowy jest różnicą między kursem sprzedaży a kursem kupna danej pary walut w danym miejscu w określonym czasie. W przytoczonych wcześniej przykładach spread walutowy wynosi 10 gr (3,40-3,30 zł). Spread można wyrazić także procentowo - wówczas wskazuje o ile kurs sprzedaży jest wyższy od kursu kupna (iloraz spreadu walutowego w ujęciu liczbowym i kursu kupna).

Spread walutowy zawsze jest dodatni, gdyż w innym przypadku bank czy kantor ponosiłby stratę (oznaczałoby to, że drożej kupuje walutę niż ją sprzedaje).

Tabele walutowe w bankach są aktualizowane przynajmniej raz dziennie.

Spread walutowy a kredyty walutowe

Spread walutowy jest bardzo istotny w przypadku kredytów denominowanych do waluty obcej. Są one bowiem wypłacane po kursie kupna, a spłacane po kursie sprzedaży. Dla przykładu, kredyt we frankach szwajcarskich na 300 tys. zł wypłacony po kursie kupna 3 zł za franka oznacza saldo zadłużenia na poziomie 100 tys. CHF. Jednak kurs sprzedaży jest wyższy i w danym banku wynosi 3,15 zł. To oznacza, że kredytobiorca ma do spłacenia już na początku okresu spłaty w przeliczeniu na złote 315 tys. zł.